Tag: Statkraft

Högskolan Väst startar ny företagsforskarskola inom elektroteknik

För att klara elektrifieringen av samhället krävs ny forskning och kompetens inom elektroteknik. Högskolan Väst…Genomgripande upprustning av Hammarforsens vattenkraftverk

Statkraft genomför en genomgripande upprustning av Hammarforsens vattenkraftverk under ett flerårigt projekt. Totalt satsar företaget bortåt 650 miljoner kronor i maskininvesteringar i…Statkraft och One Nordic Hydro i samarbete kring nya el- och kontrollsystem för vattenkraftverk

One Nordic Hydro AB och Statkraft Sverige AB har nyligen skrivit ett avtal om leverans av…Unikt höghöjdssamarbete

Från och med årsskiftet är…Unikt höghöjdssamarbete mellan vindkraftsaktörer och Räddningstjänst

Även en vindkraftstekniker 130 meter upp i luften ska kunna räddas om olyckan är framme. Ambulans…Nytt samarbete kring förnybar elproduktion

Statkraft och LKAB har inlett ett samarbete med syfte att undersöka…Södras satsningar på biodrivmedel går in i ny fas

Södra har i överenskommelse med Statkraft beslutat att sälja sitt ägarinnehav i Silva Green Fuel.  Bioraffinaderier är…Statkraft planerar solcellspark i Skogaby

Statkraft lämnade förra veckan in anmälan om samråd, enligt…NCC bygger om kraftverket i Hammarforsen

NCC ska på uppdrag av Statkraft genomföra dammsäkerhetshöjande åtgärder på Hammarforsens kraftverk. I uppdraget…Nya datacenter möjliggör snabbare omställning till förnybar energi

I Sverige förväntas datacenters elanvändning…Ny rapport: Europa kan bli den första kontinenten som är koldioxidneutral

Med elektrifiering av transport-, bygg- och industrisektorerna kan Europa bli den första kontinenten som är koldioxidneutral år 2050. Sverige och de…