Nyheter

Statkraft och One Nordic Hydro i samarbete kring nya el- och kontrollsystem för vattenkraftverk

One Nordic Hydro AB och Statkraft Sverige AB har nyligen skrivit ett avtal om leverans av nya el-och kontrollsystem till ett av energiproducentens vattenkraftverk, Björna. Projektet ska genomföras i samverkan mellan parterna i syfte att tillvarata båda parters kompetens och engagemang på bästa sätt.

Blir utfallet som tänkt så finns möjlighet för ONE Nordic Hydro att utveckla samarbetet till att även inkludera flera av Statkrafts vattenkraftverk i Gideåälven.

Förhoppningen är att den här kontrakts- och arbetsformen som görs i samverkan ska möjliggöra för Statkraft att få ett så optimalt slutresultat som möjligt.

– Jag hoppas fler aktörer kan anamma denna kontraktsform då kunden på ett helt nytt sätt kan utnyttja båda parternas kompetens för få det bästa slutresultatet under projektets gång. Det skiljer sig mot traditionella entreprenadkontrakt, säger Jörgen Vidström, Regionchef på One Nordic Hydro.

Syftet med projektets upplägg är att alla kraftverk ska få ett standardiserat utförande på el- och kontrollsystemen vilket bidrar till ett mer kostnadseffektivt underhåll över tid.
Genom att samarbeta kring förstudien och kravställningen försäkrar sig parterna om att redan på ett tidigt stadium skapa goda förutsättningar för en väl genomtänkt och optimerad lösning. Därefter följer en genomförandefas där

ONE Nordic Hydro som leverantör kan uppnå ett mer optimerat resursutnyttjande i och med att arbetsmoment kan utföras i serie på flera anläggningar. På så vis kan ONE Nordic som leverantör planera sina resurser jämnare och bättre, samtidigt som kunden Statkraft kan få flera kraftverk utförda under kortare projekttid än normalt.