Tag: Mats Kinnwall

Teknikföretagen: BNP tar gradvis fart 2024

Sveriges BNP väntas fortsätta falla under första halvåret 2023 följt av en viss…Industrin primus motor

Återhämtningen i ekonomin i spåren av Coronakrisen har drivits av tillverkningsindustrin, industrinära tjänster och delar av detaljhandeln….Teknikföretagen: ”Djupare fall i Sveriges BNP 2020”

Nyckelfaktorn för den ekonomiska utvecklingen framöver förblir coronasituationen och framförallt de politiska åtgärderna för att hantera denna. Det är huvudbudskapet…Teknikföretagen: ”Industriavtalet ska ge ökad konkurrenskraft”

Det är ökad konkurrenskraft som är i fokus när vi förhandlar fram ett nytt Industriavtal. Facken inom…Halvering av statliga inkomstskatten kan skapa 7 000 nya jobb inom industrin

Det visas i en rapport från ekonomer vid Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv i en…Teknikföretagen: ”Svag inledning av 2020”

Det här visar årets första konjunkturbarometer från Teknikföretagen…Affärsläget fortsätter att försvagas för industrin

Det visar den senaste konjunkturbedömningen från Teknikföretagen…En hårsmån från recession

Teknikföretagen presenterar sin nya konjunkturprognos…En hårsmån från recession

Teknikföretagen presenterar sin konjunkturprognos torsdag den 7 november…Vartannat jobb i Dalarna i riskzonen

En av de viktigaste ekonomiska drivkrafterna i Dalarna…Avmattningen fortsätter

Affärsläget fortsätter försvagas för Sveriges teknikindustri…Försämrad konjunktur hotar jobben i Västernorrland

Det här visar en ny rapport från Teknikföretagen…Fortsatt avmattning men ingen krasch

Teknikföretagens nya konjunkturprognos…Sveriges exportsektor växer

Industrins andel av Sveriges BNP är fortsatt betydande…Svagare inledning för Teknikföretagen

Det visar konjunkturbarometern för årets första kvartal…