Nyheter

Svagare inledning för Teknikföretagen

Året inleds svagare för Sveriges teknikindustri jämfört med det relativt starka avslutet på fjolåret. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets första kvartal.
– Årets första konjunkturbarometer återspeglar det som övrig internationell konjunkturdata visat det senaste halvåret. Affärsläget börjar mattas av allt mer. Positivt är att delar av maskinindustrin visar en relativt bra orderingång fortfarande, säger Mats Kinnwall, Teknikföretagens chefekonom, i en kommentar till undersökningen.
– Sammantaget dämpas ändå orderingången, andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar och efterfrågan på arbetskraft har avtagit. Oroväckande är dock att exportorder minskar för leverantörer till global maskinindustri och för metallvaruindustrin. Det är de branscher som först känner av en sämre internationell efterfrågan. Detta är i linje med den avmattning i global efterfrågan på investeringsvaror som pågått under 2018, säger Mats Kinnwall.
– Även om en del företag och branscher fortfarande rapporterar ett utfall som är bättre än historiska genomsnitt följer utvecklingen för teknikindustri i Sverige sammantaget de allt svagare data som rapporteras i övriga Europa, säger Mats Kinnwall.
Undersökningen omfattar uppgifter från 542 företag med en sammanlagd försäljning på 740 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 81 procent säljs på export.
Foto: Tekinföretagen