Nyheter

Halvering av statliga inkomstskatten kan skapa 7 000 nya jobb inom industrin

Det visas i en rapport från ekonomer vid Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv i en rapport som publiceras i dag.

En sänkt marginalskatt skulle kunna skapa arbete motsvarande mer än 15.000 årsarbetskrafter inom industrin. Detta motsvarar exempelvis den totala sysselsättningen för nio anläggningar som Domnarvets järnverk.

Av dessa bedöms cirka 7.000 vara helt nya arbetarjobb.

I industrin, likväl som för andra sektorer i ekonomin, stärks drivkrafter för arbete och företagsamhet när incitamenten för att anstränga sig ytterligare ökar. Inkomstskattesänkningar har breda positiva beteendeeffekter som gynnar stora delar av samhället genom exempelvis ökad produktivitet, arbetskraftsdeltagande och utbildning, menar Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv i rapporten.

Dessa effekter möts ofta i debatten av att det endast är personer som ligger över gränsen för statlig inkomstskatt som gynnas när skattesatsen sänks.

Effekter av sänkt marginalskatt för industrin är betydligt bredare än så, vilket påvisas i Teknikföretagens nya rapport.

Av de personer som arbetar med industrins kärnverksamhet (direkt) träffas i dag 29 procent av statlig inkomstskatt. Motsvarande andel för tjänster kopplade till industriproduktion (indirekt) är 53 procent.  Det är så höga andelar att det direkt slår mot den enskildes incitament att arbeta mer.

Ett exempel:

En grupp tekniker som jobbar i ett industriföretag blir tack vare marginalskattesänkningen motiverade att arbeta något mer och något hårdare i ett utvecklingsprojekt.

Tack vare deras ytterligare arbete utvecklar företaget en bättre teknisk lösning av en produkt. Nya maskiner och flera nya komponenter behöver produceras för att företaget ska kunna förändra sin produktion med den nya tekniken.

Även en ny programvara behöver tas fram.

Teknikernas ökade arbete leder därför till att företagets underleverantörer får fler uppdrag som i sin tur kräver att de anställer fler.