Nyheter

Fortsatt avmattning men ingen krasch

Den inbromsning i den globala tillväxten som inleddes i slutet av 2017 förstärktes under förra året. Efter en tillfällig utplaning i början av 2019 väntas en fortsatt avmattning under resten av året, enligt Teknikföretagens nya konjunkturprognos. Den globala tillväxten i år växlar ned till 2,5 procent och Sveriges BNP landar på 0,9 procent, enligt prognosen.
– Även om flera ekonomier tillfälligt studsade upp i början av 2019 räknar vi med en fortsatt avmattning i världsekonomin. Den märks i synnerhet i Eurozonen men även på andra håll, som i USA och Kina, säger Mats Kinnwall, chefsekonom vid Teknikföretagen.
Teknikföretagen flaggade redan i den förra konjunkturrapporten, i november förra året, för en inbromsning i Sveriges ekonomi. Sveriges BNP-tillväxt i år kommer enligt den nya prognosen att växla ned till 0,9 procent och sedan öka långsamt till 1,2 procent nästa år. Den globala tillväxten återhämtar sig en aning nästa år, till cirka 2,6 procent, enligt prognosen.
Sedan 2018 har industri- och investeringskonjunkturen mattats påtagligt inom så väl OECD-länderna som i andra ledande ekonomier, exempelvis Kina. Orsaken till avmattningen är främst svagare investeringar. Tillväxten har de senaste åren drivits upp av stora investeringar i framför allt industrin, men här syns en betydande tillbakagång. Men inbromsningen i den globala tillväxten bedöms inte bli långvarig, framför allt tack vare penningpolitiska stimulanser från centralbanker världen över, samt finanspolitisk stimulans inte minst i Kina.
– Det är inte någon krasch vi ser utan en betydande avmattning, en svacka som enligt vår bedömning kommer att vara ungefär ett år. Det vi ser nu är vad vi kallar den nya normalen, med en lägre årlig produktivitetstillväxt än de senaste toppåren, säger Mats Kinnwall.
Världsmarknadsräntorna föll brant hösten 2018, i samband med att det stod klart att den globala konjunkturen var på väg att snabbt försämras. Den europeiska centralbanken ECB och amerikanska Federal Reserve har skjutit upp eventuella räntehöjningar på obestämd framtid. Även Riksbanken har valt en försiktigare strategi och skjutit fram den räntehöjning de tidigare flaggat för.
Teknikföretagens konjunkturprognos publiceras två gånger per år, i maj och i november.
Bilden:
Mats Kinnwall, chefsekonom vid Teknikföretagen.