Tag: IEC

Skydd mot kraftiga elektromagnetiska störningar

Ibland kan man se notiser om elektromagnetiska högeffektvapen, som kan användas i krig för…Installationer för solel – Driftövervakning

Särskilt för större installationer med solceller är det av intresse att övervaka prestanda och produktion. Tillförlitlig och användbar analys av driftdata…Många nyheter i nya standarden för säkerhetskritiska system för maskiner

Den nya SS-EN IEC 62061 för funktionssäkerhet hos säkerhetskritiska styrsystem för maskiner kan även användas för icke-elektriska system. En annan nyhet är att standarden…Nu kommer riktlinjer för ökad cybersäkerhet inom industrin

Industri, forskning och myndigheter världen över arbetar tillsammans för att ta fram riktlinje…Vägledningarna för mikronät utvecklas

Internationellt samarbete har gett vägledningar för lokala elnät. De ses…Materialdeklarationer för alla industrier

Ambitiöst internationellt arbete med standarden för materialdeklarationer för alla slags industriprodukter….SEK, Svensk Elstandard: ”Cirkulär ekonomi behöver standarder”

”Övergången till en grönare och mer digital ekonomi sker inte utan standarder. För en effektiv industriell samverkan krävs standarder och gemensamma…Ny standard för solpaneler

Tillverkare av solpaneler kan visa att produkten håller en viss nivå genom att prova enligt en överenskommen standard – som nu finns i uppdaterad utgåva….Ny handbok från Svensk Elstandard

Elektrostatisk uppladdning förekommer normalt vid hantering av bulkvaror, som mjöl eller träflis. Erfarenheten visar, att antändningsrisken ökar med minskad partikelstorlek och minskad minsta antändningsenergi….Standarder för den nya, smarta industrin

I arbetet med standarder och vägledningar för en ”smartare” och mer digitaliserad industri har…Ny standard för smarta elnät från Svensk Elstandard

Bland de svenska standarder som fastställts i september finns en ny utgåva av en standard som är central i utvecklingen av smarta elnät…Solpanelers prestanda

Ny standard beskriver hur man…