Nyheter

Ny handbok från Svensk Elstandard

Elektrostatisk uppladdning förekommer normalt vid hantering av bulkvaror, som mjöl eller träflis. Erfarenheten visar, att antändningsrisken ökar med minskad partikelstorlek och minskad minsta antändningsenergi.

Om utrustning och föremål som är tillverkade av isolerande material används, som slangar, behållare eller invändiga säckar, måste man räkna med att laddningar ansamlas.

Man kan minska risken för uppladdning på olika sätt, som att ersätta isolerande utrustning med ledande, jordad utrustning, att transportera med hjälp av tyngdkraften hellre än att använda tryckluft och att hålla nere slitage och nötning, för att undvika en ökning av de finare fraktionerna i bulkvaran.

Detta står det mer att läsa om i SEK Handbok 433, Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden, se preview. Den behandlar även gaser, ångor och fasta material och förklarar hur och var statisk elektricitet uppstår och hur man gör för att minska explosionsrisken.

Olika slags damm och pulver kan även riskera att fatta eld och explodera om de uppträder i moln eller avsätts i tjocka lager på utrustning med för hög yttemperatur. Sådant kan vara aktuellt för elektrisk utrustning i industrimiljö och standarden för konstruktion, val och utförande av elinstallationer i explosiv atmosfär ingår i SEK Handbok 427.

De båda handböckerna kommer från SEK Svensk Elstandard där svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer deltar i arbetet med nya och reviderade standarder för utrustning för användning där atmosfären kan vara explosiv för att där finns gaser, ångor, dimmor eller brännbart damm. Bland pågående projekt finns en vägledning lämplig kompetens hos personal som berörs av riskområden och en för användning av bärbar elektronisk utrustning.