Nyheter

SEK, Svensk Elstandard: ”Cirkulär ekonomi behöver standarder”

”Övergången till en grönare och mer digital ekonomi sker inte utan standarder. För en effektiv industriell samverkan krävs standarder och gemensamma system som gynnar kapacitetsutveckling, effektivitet i insamlingen och sorteringen av material.”

Så skriver IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, sin rapport ”Hållbar nystart för Sverige”.

Dessa standarder kan svenska företag och myndigheter vara med och skapa.

Bland annat genom krav och åtaganden kring materialdeklarationer för elektriska produkter ligger el- och elektronikindustrin i ledningen på området, och resultaten därifrån används därför även inom andra tekniksektorer.

Inom IEC, den internationella organisation som ansvarar för standardisering inom el och elektronik, var man alltså tidigt ute med standarder för materialdeklarationer, återvinning och återanvändning.

Flera av dem är under omarbetning och nya tillkommer. Andra projekt inom området behandlar t ex återanvändning, bestämning av vissa ämnen och hantering av elektronikskrot.

Ett annat exempel där IEC-standarder tillämpas brett är inom tillförlitlighet, alltså driftsäkerheten och dess påverkande faktorer: funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Ytterligare ett exempel är teknisk dokumentation och dokumenthantering, inklusive strukturering av system och beskrivning av dataelementtyper.

Sådana standarder, som inte är bundna till något särskilt teknikområde, kan ändå ha stor inverkan, både initialt i konstruktionsarbetet och senare, i samband med offerter eller vid underhåll och demontering.

Bild av Gerd Altmann