Nyheter

Ny standard för solpaneler

Tillverkare av solpaneler kan visa att produkten håller en viss nivå genom att prova enligt en överenskommen standard – som nu finns i uppdaterad utgåva.

Standarden SS-EN IEC 61215-1 beskriver fordringar som gäller för konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler (solpaneler). Särskilda delar kompletterar med variationer som gäller för solpaneler med olika teknik: SS-EN IEC 61215-1-1 för kristallint kisel, SS-EN IEC 61215-1-2 för kadmiumtellurid, SS-EN IEC 61215-1-3 för tunnfilmsceller av amorft kisel och SS-EN IEC 61215-1-4 för tunnfilmsceller av Cu(In,GA)(S,Se)2. Tillhörande mätningar och provningar för alla typerna finns i SS‑EN IEC 61215-2, som även den kommit i ny, uppdaterad utgåva.

Även dubbelsidiga paneler

I de nya utgåvorna har man även infört fordringar och metoder för dubbelsidiga solpaneler, alltså sådana som producerar el på båda sidorna och som kan placeras fristående, som plank eller vindskydd. Även metoder för provning av böjliga solcellsmoduler har lagts till. I övrigt har bland annat de mekaniska provningarna utökats och effektmätningarna förtydligats. I den första delen finns en bilaga som förklarar och motiverar ändringarna. För provning av tålighet mot snölast finns en särskild standard, SS-EN IEC 62938.

Standard för säkerhet

SS-EN IEC 61215 behandlar prestanda men säger inget om hur säkra solpanelerna är. Det tas upp i en annan standard, SS-EN IEC 61730, i två delar. Den är dessutom vad EU-kommissionen kallar en ”harmoniserad standard”. Det betyder att den hänger ihop med reglerna i Europa för säkra elprodukter, det som kallas lågspänningsdirektivet. Där står att produkterna ska vara så säkra att ingen kommer till skada och att brand inte uppstår. Ett sätt att sedan visa att en produkt – kanske en brödrost, en taklampa eller en solpanel – är säker, är att konstruera och tillverka den enligt en passande standard. För solpaneler alltså SS-EN IEC 61730-1 och SS‑EN IEC 61730‑2. Om paneler av en viss typ klarar provningarna i dessa standarder, kan tillverkaren CE-märka dem för att få sälja dem på den europeiska marknaden.

Vind och nano

Inom IEC – och SEK – pågår även arbete inom många andra aktuella områden, som vindkraft, bränsleceller och nanoteknik.

SEK Svensk Elstandard ger även ut handböcker, t ex populära SEK Handbok 457 om installation av solceller, och har av regeringen utsetts att fastställa svensk standard inom el och elektronik. Man kan hålla sig informerad genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK eller helt enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e‑Standard.