Nyheter

Skydd mot kraftiga elektromagnetiska störningar

Ibland kan man se notiser om elektromagnetiska högeffektvapen, som kan användas i krig för att slå ut och förstöra fiendens elektronik – i både militära och civila mål.

Det finns skyddsmetodermetoder, bland annat i standarder. De kan även användas för att öka skyddet mot fredstida störningar, till exempel mot olika transienter som förorsakas av åska.

Nu startar ett arbete med att göra en standard med vägledning hur man skyddar utrustning och installationer i fastigheter mot yttre elektromagnetisk påverkan av olika slag.

Arbetet startar inte från noll.

Sedan snart tjugo år finns en teknisk rapport från den internationella standardiseringsorganisationen IEC som handlar om just detta och meningen är att arbetet ska bygga vidare på den. Svenska intressenter är välkomna att delta genom SEK TK 77C inom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik.

Elektromagnetiska hot

Den tekniska rapporten som finns, IEC TR 61000-5-6, har titeln Electromagnetic compatibility (EMC) – Installation and mitigation guidelines – Mitigation of external EM influences, och den planerade standarden kommer förmodligen att få samma titel. Den behandlar installationer i byggnader för industri, handel och bostäder och ger vägledning för att begränsa elektromagnetisk påverkan på fastigheter, så att den elektromagnetiska kompatibiliteten (EMC) upprätthålls för de elektriska och elektroniska systemen. Särskilt behandlas skärmning mot påstrålade störningar och begränsning av ledningsbundna störningar. Läs mer i preview på de första avsnitten i IEC TR 61000-5-6.

En beskrivning av hur man särskilt skyddar installationer mot verkan av kraftiga avsiktliga störningar från kärnvapen (HEMP) och andra konstgjorda källor (IEMI) ges i SEK TS 61000-5-10, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 5-10: Vägledning för installation och skydd – Skydd av anläggningar mot HEMP och IEMI. Den ger även en översikt över övriga IEC-publikationerna inom området. Se preview på den här.

IEC är den organisation där specialister från olika länder tillsammans arbetar fram internationella standarder inom el och elektronik. Där finns en grupp som arbetar med den här typen av frågor, IEC SC 77C, High power transient phenomena. Svenska intressenter deltar genom motsvarande teknisk kommitté SEK TK 77C, Skydd mot elektromagnetiska högeffekttransienter, som organiseras av SEK Svensk Elstandard.