Tag: sol

CEBON Group: Vinsten med energilagring

Energilagring är på allas läppar idag, och inte undra på det. Elbrist och svindlande prisnivåer…Energikontoren i Skåne och sydost går samman

Vid årsskiftet kommer södra Sverige få ett…Här ökar solelen mest i Örebro län

Förra året ökade den installerade solcellseffekten i Örebro län med 51 procent. Den största ökningen…Telge Energi och SunSpark Nordic ska bygga 40 solelparker

Under de kommande två till tre åren kommer uppemot 40 solelparker att byggas med fokus på södra Sverige. Försäljning och marknadsföring av solelen hanteras av Telge Energi med…Nu undersöks vilken skånsk mark som är lämplig för solcellsparker

Intresset för att bygga solcellsparker i Skåne ökar för varje år. Ofta handlar förslagen om etablering på jordbruksmark, som det redan råder stor konkurrens om. Därför…Sommar och sol – nu tar vi på redaktionen ledigt

Nu tar vi på redaktionen sommarledigt och kommer tillbaka måndag 9:e augusti med en…Skånes Energiting för trettonde året i rad

Den 6 oktober möts näringsliv, offentlig sektor och akademin för att gemensamt sätta fokus på aktuella frågor inom klimat- och energiområdet. För trettonde året i rad arrangeras Skånes Energiting – Skånes mötesplats för…Huawei storsatsar på solenergi i Sverige

Nu gör Huawei en storsatsning på solenergiteknik på den svenska marknaden. Företaget är redan idag störst i världen på växelriktare för solcellsinstallationer vilket nu även svenska konsumenter och företag kommer kunna dra nytta av….Energiomställningen från kolenergi till vind och sol påskyndas

Vind- och solkraftens produktion ökade med 14 procent under det första halvåret 2020. Dess avtryck uppgick till nästan 10 procent av den samlade globala elproduktionen….