Nyheter

Energiomställningen från kolenergi till vind och sol påskyndas

Vind- och solkraftens produktion ökade med 14 procent under det första halvåret 2020. Dess avtryck uppgick till nästan 10 procent av den samlade globala elproduktionen.

Det är mer än en fördubbling från 2015 års andel 4,6 procent. Det framgår av en rapport från tankesmedjan Ember, som verkar för en omställning från kolenergi.

Nedgången i elproduktion från kolkraftverken fortsätter vilket Axios beskriver som ytterligare ett pågående skifte som påskyndas av coronapandemin.

Rapporten gör gällande att två tredjedelar av nedgången för kolenergin härstammar från en lägre efterfrågan under pandemin.

Vind och sol har tagit fem procent av kolets globala marknadsandel de senaste fem åren.