Nyheter

Här ökar solelen mest i Örebro län

Förra året ökade den installerade solcellseffekten i Örebro län med 51 procent. Den största ökningen står Ljusnarsberg för, där antalet solcellsinstallationer har fördubblats under 2021. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner, som tidigare haft en relativt låg installationstakt, gjorde en imponerande ökning förra året. Ljusnarsberg mer än fördubblade antalet installationer och den installerade effekten ökade med 85 procent. I Hällefors kommun ökade den installerade effekten med 66 procent. Karlskoga kommun har även tidigare utmärkt sig i statistiken och ökade sin installerade effekt med 72 procent under 2021.

Kommunerna Laxå, Kumla och Nora, som tidigare haft en stabil ökning i installerad effekt, tappade fart i installationstakten och fick enbart ett fåtal nya installationer förra året.

Effekt av att solcellsstödet försvann

Även om det syns en stabil ökning i både effekt och antal installationer så går installationstakten lite långsammare än föregående år. Detta är troligtvis en följd av att solcellsstödet försvann i slutet av 2020, och kanske även att pandemin haft en mindre påverkan på investeringstakten.

– Solcellsstödet togs bort på grund av att det redan är lönsamt nog att installera solceller. En investering i solceller innebära stora besparingar då du blir mer självförsörjande, vilket kan locka många efter vinterns höga elpriser och den aktuella diskussionen om importerad el, säger Felicia Elmström, utvecklingsledare på Energikontoret Region Örebro län.

Brist på storskaliga installationer i länet

Majoriteten av solcellsinstallationerna i Örebro län har mindre än 20 kW installerat, och det finns i dagsläget inga storskaliga solcellsinstallationer med mer än 1 000 kW installerat i länet. I statistiken för riket placerar sig Örebro län på en elfte plats, vilket kan förklaras utifrån just bristen på större installationer.

I Örebro län är målet att producera 250 MW solel år 2030, och med 47 MW installerad effekt har länet en bra bit kvar att nå det uppsatta målet. Det senaste året har 1 053 nya anläggningar satts i drift, vilket är fler än vad som någonsin tidigare installerats i länet under ett år. För att nå målet till år 2030 behövs fler storskaliga installationer i Örebro län, såsom solcellsparker och solel på industritak och kommersiella verksamheter. Region Örebro län driver dessutom ett projekt för att röja hinder för solcellsutbyggnaden i länet.