Tag: miljöpåverkan

Trädinspirerad vindkraft när STILFOLD tänker nytt kring fundament

Med träd och växters rotsystem som inspiration har svenska STILFOLD utvecklat ännu en…Nu blir det enklare att ta fram miljövarudeklarationer för sågverkens produkter

Ett nytt verktyg som IVL har tagit fram på uppdrag av Svenskt Trä gör det enklare att ta fram miljövarudeklarationer…Kväve och kopplingen till kolbindning i de nordiska skogarna

Forskare har i ett projekt för Nordiska ministerrådet…Kraftringen tar fram EPD för sitt fjärrvärmenät

Kraftringen ska tillsammans med…Industrins Utvecklingsråd: ”Vi är djupt oroade över svenska miljötillståndsprocesser”

”Vi inom Industrins utvecklingsråd är djupt oroade över den brist på tilltro, rättssäkerhet och förutsägbarhet som präglar svenska miljötillståndsprocesser. Om bristerna…På Ytskyddsdagarna i februari: Experter inom träbyggnad förmedlar kunskap om miljöpåverkan och brandskydd

Den 1–2 februari 2022 är det åter dags för Ytskyddsdagarna i Göteborg. Arrangören Tommy Thörn konstaterar att kunskapen om ytskydd fortfarande är låg hos beställare och konsulter. Att renovera…Otäta skarvar och läckor påverkar rening och miljön

Svenska avloppsreningsverk tar emot stora mängder tillskottsvatten som tränger in i ledningsnäten genom otäta skarvar och läckor. Det ökar risken…Ny studie jämför miljöpåverkan från olika ledningsstolpar

Många elnätsbolag överväger att sluta använda trästolpar med träskyddsmedlet kreosot och istället övergå till förnybara och återvunna material i stolparna. Men elnätsbolag och ledningsägare behöver i samband…