Nyheter

På Ytskyddsdagarna i februari: Experter inom träbyggnad förmedlar kunskap om miljöpåverkan och brandskydd

Den 1–2 februari 2022 är det åter dags för Ytskyddsdagarna i Göteborg. Arrangören Tommy Thörn konstaterar att kunskapen om ytskydd fortfarande är låg hos beställare och konsulter. Att renovera i stället för att riva och bygga nytt spar både pengar och miljö.

Pandemin gjorde att Ytskyddsdagarna ställdes in 2021. Ytskyddsakademien har under tiden hållit kontakten med branschen genom sina digitala distansutbildningar. Det har gett arrangören Tommy Thörn möjlighet att ta pulsen på branschen.

– Många konsulter som deltagit i de digitala distansutbildningarna har förmedlat att dom har för dåliga kunskaper om ytskydd. Kompetensutveckling är viktigt för konsulter om dom ska kunna leverera spetskompetens.

Beställare som deltagit i utbildningarna förmedlade att de inser behovet av ytskydd. Ändå är det många beställare som hellre river och bygger nytt än att renovera. En förklaring till det kan vara att utveckling och fortbildning tar tid och kraft, och då fortsätter många att göra som dom alltid har gjort.

Spara pengar och miljö

– Ofta får de som jobbar ute i verksamheten lägga mycket tid på att försöka sälja in fördelarna med renovering och ytskydd till inköparna. Dessa ser ofta bara kostnader som blir dyra i närtid, säger Tommy Thörn.

Han konstaterar att många inköpare har dålig förståelse för hur mycket pengar som kan sparas på lång sikt om man renoverar i stället för att riva och bygga nytt.

– Dessutom är det bättre för miljön. Vi som jobbar med ytskydd gör ju det här för nästa generation.

Ett annat problem är att många beställare använder konsulter för att göra upphandlingar. Om konsulterna inte har tillräcklig kunskap är risken stor att de rekommenderar rivning och nybyggnad i stället för renovering.

Välja rätt metod

– Beställarna tycker att konsulterna borde kunna detta. Därför är det viktigt även för dom att skaffa sig mer kunskap om ytskydd, så att de kan kontrollera konsulterna. Ytskyddsbranschen har en stor utmaning i att få beställare och konsulter att öka sina kunskaper. Då är Ytskyddsdagarna ett bra forum, säger Tommy Thörn.

Han påpekar att det inom ytskydd finns många metoder, tekniker och produkter. Det gäller att veta vad som är bäst, både ekonomiskt och miljömässigt, för att välja rätt teknik för varje enskilt projekt.

– Här behövs kunskap. Varje beställare, konsultföretag och entreprenör borde ha minst en ytskyddsspecialist i företaget. Någon som har helhetssynen, känner till alternativen och vart man ska vända sig när man inte vet.

Ytskydd på trä

En nyhet på Ytskyddsdagarna 2022 är att ytskydd på trä får en egen agenda. Experter inom träbyggnad kommer att förmedla kunskap om bland annat miljöpåverkan, alternativa material och brandskydd.

– Brandrisk har länge varit ett argument mot att bygga hus i trä. I dag finns bra tekniker för brandskydd. De senaste åren har några av Europas högsta träbyggnader uppförts i Sverige, påpekar Tommy Thörn.

Tribologi (smörjteknik) hade en egen agenda för första gången 2020 och finns med även denna gång.

– Här kommer Årets Ytskyddare 2020, Roger Persson från smörjmedelsgruppen Volvo Group berätta om hur valet av rätt teknik och rätt smörjmedel fördubblade livslängden på kullager.