Tag: Forskning och Utveckling

Andra fasen av FOSSA-samarbetet inleds

Den andra fasen av samarbetsprojektet FOSSA (Fossil-free Steel Applications) som koordineras av…SSAB deltar i FFS2-samarbete i Finland för att utveckla kompetensen inom fossilfritt stål

Towards Fossil-Free Steel Phase 2 (FFS2) är ett samarbetsprojekt som…3D-teknik ger nya möjligheter

Kan 3D-printade + Laserhärdade verktyg klara de tuffa kraven…SSAB fortsätter att stärka forskning och utbildning inom stålbyggande tillsammans med Tammerfors universitet

SSAB Europe och Ruukki Construction har ingått ett femårigt samarbetsavtal med…Nytt samarbete breddar användningsområdet för Nilars batterier

Nilar International AB har signerat en avsiktsförklaring med nederländska…Nilar och Enequi tillkännager strategiskt partnerskap

Nilar och Enequi har ingått ett strategiskt partnerskap för utveckling av kundanpassade lösningar för energilager på den europeiska marknaden. Enequi har även tecknat en initial order på 800 batterier…Snart är elnätet smartare, snabbare och autonomt

Flera innovationsprojekt pågår på…8,9 miljoner kronor till nytt forskningsprojekt inom Metalliska material

PRESTATION är ett nytt forskningsprojekt, inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, vars övergripande syfte är att påskynda utvecklingen av kostnadseffektiva…Svenskt batteriteknikföretag får lån på 47 miljoner euro från EIB

EIB ger ett lån på 47 miljoner euro till det svenska batteriteknikföretaget…