Nyheter

Nilar och Enequi tillkännager strategiskt partnerskap

Nilar och Enequi har ingått ett strategiskt partnerskap för utveckling av kundanpassade lösningar för energilager på den europeiska marknaden. Enequi har även tecknat en initial order på 800 batterier från Nilar med tillhörande batteristyrsystem (BMS), till 100 enheter av Enequis energilager QuiPower Storage, med leveransstart under tredje kvartalet år 2022.

​Marknaden för stationära lösningar för energilagring är i kraftig tillväxt och efterfrågan på den europeiska marknaden är stor. För att möta kundernas behov av säkra, pålitliga, hållbara lösningar för stationära energilager har Nilar och Enequi ingått ett strategiskt partnerskap. Enequi är en svensk utvecklare och leverantör av intelligenta lösningar för energilagring, energikontroll och industriell automation. Enequi levererar systemlösningen QuiPower, som ger fastighetsägare tillgång till ren och miljövänlig energi genom intelligent energilagring och energikontroll, där batterier kombineras med mjukvara för styrning och hårdvara för energioptimering.

– Vi ser fram emot att i nära samarbete med Enequi utveckla kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar baserade på Nilars batterier och BMS. Enequi har både den teknisk kunskap och förmåga som krävs för att skapa integrerade lösningar där våra batterier och Enequis styrning samverkar optimalt, säger Erik Oldmark, vd på Nilar.

Enequi upplever en starkt tilltagande efterfrågan på energilagring. Det senaste året har Europa drabbats av volatila och höga elpriser och Rysslands invasion av Ukraina har satt ytterligare fokus på energifrågor.

– Våra kunder söker efter säkra och pålitliga energilagringslösningar som kan förse dem med hållbar och stabil energitillgång. Genom vårt partnerskap med Nilar förstärker vi vårt erbjudande och skapar förutsättningar för att accelerera vår tillväxt i Europa, säger Håkan Svärd, vd på Enequi.

Nilar och Enequi har även kommit överens om en initial order på 800 batterier med tillhörande BMS, tilltänkta till 100 enheter av Enequis QuiPower Storage, utrustade med Nilars syrgaspåfyllnadsteknologi för leverans med start under tredje kvartalet år 2022. Totalt omfattar det batterier med en kapacitet på 1,15 MWh och ett ordervärde på 10 MSEK. För Nilar blir det startpunkten på en uppskalning av produktionen för att nå en kapacitet på 20 MWh under år 2023 och med ett långsiktigt mål att nå en produktionskapacitet på 150-200 MWh under år 2025.

Nilar strategi är att fokusera på att utveckla och producera konkurrenskraftiga batterier, BMS-plattform och syrgaspåfyllnadsteknologi. Kundanpassning och systembyggnationen sker i samarbete med utvalda partners. Kundapplikationerna finns inom segmenten för bostäder, kommersiella- och industriella anläggningar och storskalig energilagring, med lösningar för minskning av effekttoppar, reservkraft, frekvensreglering, time shifting, avbrottsfri kraft, ödrift och off-grid.