Nyheter

SSAB fortsätter att stärka forskning och utbildning inom stålbyggande tillsammans med Tammerfors universitet

SSAB Europe och Ruukki Construction har ingått ett femårigt samarbetsavtal med Tammerfors universitet (Finland) om forskning och utbildning inom stålkonstruktioner och stålbyggnation. Avtalet innebär en fortsättning på ett långt och nära samarbete.

Avtalet syftar till att stärka forskningsverksamheten inom stålbyggnation både i Tammerfors och nationellt. Målet med utbildningen är att säkerställa en internationellt hög kompetens inom utformning av stålkonstruktioner och stålbyggnation i Finland.

– Det nu ingångna avtalet stärker ytterligare den starka forskningen och utbildningen inom stålbyggnation i Tammerfors. Samarbetet med företag har pågått långsiktigt inom branschen i flera år. Vi är glada över att samarbetet fortsätter, säger rektor Keijo Hämäläinen vid Tammerfors universitet.

Stål som byggsten i ett koldioxidneutralt samhälle

Avtalsperiodens tema är ”Stål som bygger ett koldioxidneutralt samhälle”. Forskningen inriktas på stålbyggande med låga koldioxidustsläpp i enlighet med Finlands och Europas klimatmål. Dessutom fortsätter forskningen kring traditionella konstruktionstekniska frågor.

Tammerfors universitet har lång erfarenhet av samarbete med SSAB och Ruukki. Ett första motsvarande partnerskapsavtal tecknades redan 2013 med det dåvarande tekniska universitetet i Tammerfors, och även dessförinnan har forskningen och utbildningen inom stålbyggnation varit präglad av ett nära samarbete mellan universitetet och näringslivet.

Samtidigt är Tammerfors universitet det enda av Finlands universitet som har en professur i stålkonstruktion i ämnet byggteknik.

– Samarbetet med SSAB och Ruukki har varit mycket värdefullt för utvecklingen av forskningen om stålkonstruktioner ända sedan jag påbörjade min tenure track-karriär. Tack vare partnerskapet kunde forskningsverksamheten i Tammerfors fortsätta i ett läge där hela professurens existens verkade osäker, berättar tenure track-professor Kristo Mela.

Forskningen ger direkt nytta för verksamheten

Inom samarbetsavtalet förs årliga diskussioner med företagen om vilka forskningsämnen som är aktuella för dem. Ämnena kan komma från både företagens behov och från forskarna. Målet med det nära samarbetet är att forskningsresultaten ska kunna tillgodogöras direkt i företagens verksamhet. Det mångsidiga forskningssamarbetet omfattar allt ifrån små experimentella studier till avhandlingsprojekt och projekt med tredje part.

– SSAB och Ruukki har en god förståelse för dynamiken i forsknings- och utvecklingsverksamheten och de tidsramar inom vilka nya resultat som gynnar verksamheten kan uppstå. Det har gjort att vi inom ramen för partnerskapet har kunnat ta tag i ämnen som kräver fördjupning på åtminstone avhandlingsnivå, berättar Mela.

Under den påbörjade avtalsperioden siktar man också in sig på större helheter, där man bland annat ska söka EU-finansiering med internationella partners. Samtidigt fortsätter forskningen inom bilaterala projekt. Under den nuvarande avtalsperioden är målet att även utveckla forskningens tvärvetenskaplighet.

– Samarbetet med Tammerfors universitet är oerhört viktigt för oss. Därigenom kan vi säkerställa forskning på hög nivå inom stålkonstruktioner och stålbyggande, vilket också är till direkt nytta i praktiska tillämpningar. Den nya avtalsperiodens tema, koldioxidneutralitet, passar väl in i vår övergång till fossilfri stålproduktion och vårt eget mål att till stor del eliminera koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet år 2030, säger Olavi Huhtala, VD för SSAB Europe.

– Vi vill vara med och främja högklassig forskning och utbildning inom stålbyggande i Finland och på så vis säkerställa att vi även i fortsättningen har toppkompetens inom branschen i Finland. Som företag strävar vi efter koldioxidneutralitet i byggverksamheten, och stålprodukter med låga koldioxidutsläpp är en central del i denna strävan, säger Sami Eronen, VD för Ruukki Construction.