Tag: Ramboll

Uppsala avloppsreningsverk uppgraderas

Uppsalas avloppsreningsverk på Kungsängen uppgraderas för ökad kapacitet och för att klara nya krav på rening. Förnyelse…Ny förnyas Uppsala avloppsreingsverk: Nytt ställverk och reservkraftutrustning

Uppsalas avloppsreningsverk på Kungsängen uppgraderas för ökad kapacitet och för att klara…Uppsalas avloppsreningsverk uppgraderas för ökad kapacitet och för att klara nya krav på rening

Förnyelse görs i en första etapp i grovrening och försedimentering. Samtidigt installeras nytt ställverk och reservkraftutrustning. I likhet…Från Gällivare Energi till Ramboll

Theresa Savonen, som under de senaste tio åren varit VD…Miljonpris ska delas ut till den bästa tekniska forskningen

Ramboll dammsuger just nu Sverige jakt på den bästa tekniska forskningen. I vår ska nämligen…Koldioxid från Dåva kraftvärmeverk blir grönt sjöfartsbränsle i ny metanolfabrik

Ramboll hjälper energibolaget Umeå Energi AB som tillsammans med Liquid Wind gör en satsning för att etablera en ny anläggning…Vätgasprojekt i Gävle i nästa skede: Ramboll färdigställer säkerhetsanalys inför driftstart 2023

Energibolaget Svea Vind Offshore utvecklar sedan 2021 ett kommersiellt vätgasprojekt för produktion, lagring och distribution av vätgas från förnybar energi i Gävle Hamn. Nu går projektet in i…Ramboll och Enfo skapar nytt system för realtidsmätning av grundvattennivåer

Mätning av grundvattennivåer vid större infrastrukturprojekt…Klart för två nya guldgruvor i Västerbotten

Två nya guldgruvor i Västerbotten har fått miljötillstånd enligt den nuvarande miljöbalken, beviljat av Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt….Ramboll ny partner i Johanneberg Science Park

Ramboll går in som partner i Johanneberg Science Park. Avsikten är att delta i utvecklingsprojekt för att testa nya innovationer samt att ta en aktiv roll i Celsius Innovationskluster, som…Vad kostar ett elavbrott?

Vad händer när det blir stora och långvariga avbrott i elförsörjningen för en kommun? Vad kan det leda till och vad skulle det innebära i kostnader? Helsingborgs stad…Kommuninvånare involverade i vindkraftssatsning

Tanums kommun i Västra Götaland har gett…Framtidens elvägar ska bidra till klimatmålen

Vägsträckor som kan ladda elfordon under färd kommer att testas på två platser i Sverige – Gotland…Åsa Soutukorva Swanberg översätter miljö till kronor

Ramboll förstärker sin miljöverksamhet med miljöekonomen Åsa Soutukorva Swanberg…