Tag: högskolan i gävle

Ex-jobb-team om AI i stålindustrin skapar nytta på flera sätt

Medlemsföretagen inom Jernkontorets teknikområde 60, Digitalisering, har inlett ett…Nytt forskningsprojekt ska hjälpa företag till bättre beslut om omlokalisering

Projektet vid Högskolan i Gävle ska i samarbete med företag utveckla en metod för initial bedömning som kommer att hjälpa tillverkningsindustrin att fatta bättre omlokaliseringsbeslut…Ny forskning sparar stora värden hos stålindustrin

I ett nära samarbete med Sandvik, SSAB, Ovako och ABB, tas nu nästa steg när…Framtidens industriarbetare är inte mest hotad – det är fotomodellen

– Framtidens operatör kommer att vara ett delvis nytt och mycket mer mångfacetterat yrke än idag, aktiv på ett helt annat sätt med hjälp av teknologin, säger…Grenar och trädtoppar kan minska utsläpp från tung trafik med 90 procent

I förlängningen innebär det utsläppsminskningar av växthusgaser motsvarande 88-94 procent för tunga transporter på vägarna…Hyra istället för att köpa kemikalier minskar utsläppen

– Vårt koncept skulle minska de kemiska utsläppen i atmosfären från dagens hundratals ton, till 10-20 ton per år, säger Rodrigo Lozano, forskare inom industriell…Forskning från Högskolan i Gävle: Ny metod hittar bästa platsen för sol- och vindkraft

Jag har kommit fram till en effektiv metod som kan användas för att välja det bästa av en miljon alternativ, eller hur många som helst, säger Goran Milutinovic, forskare vid Högskolan i Gävle…