Tag: EU-projekt

EU-projekt undersöker fördelar med batterimaskiner i underjordsgruvor

I de EU-finansierade projekten SIMS och NEXGEN SIMS undersöks bland annat hur bra dagens…Grönt ljus för nya vindkraftverk i Trelleborgs Hamn

Bygglovet för två stycken 120 meter höga vindkraftverk för hamnens energibehov (elanslutning av fartyg)…Först i Sverige med intelligenta batterier från Xolta

ISAB Energi blir först i Sverige med att sälja intelligenta batterilagringslösningar för hus…Använder bioteknik för infångning av koldioxid

Koldioxidinfångning, användning och lagring är viktiga tekniker som…Nytt projekt: Kan solcellsmottagare bli effektivare med additiv tillverkning?

I ett nytt EU-finansierat projekt ska Högskolan Västs forskare undersöka om additiv tillverkning…Fokus: Gröna industriinvesteringar för norra Sverige

The North Sweden Green Deal är ett nytt projekt…Lösning mot flaskhalsar i det skånska elnätet

I EU-projektet CoordiNet bidrar företag och elproducenter i Malmö-, Landskrona- och Helsingborgsområdet till en effektivare användning av elnätet genom att…Flexibel elanvändning – effektfull lösning mot flaskhalsar i elnätet

Under vintersäsongen 2020/2021 har energi motsvarande 6 800 MWh köpts av elnätsbolagen i det EU-finansierade projektet CoordiNet. I projektet bidrar elförbrukare och elproducenter i kapacitetsbristområden till en effektivare användning av elnätet genom att mot ersättning minska sin elförbrukning eller öka…