Nyheter

Lösning mot flaskhalsar i det skånska elnätet

I EU-projektet CoordiNet bidrar företag och elproducenter i Malmö-, Landskrona- och Helsingborgsområdet till en effektivare användning av elnätet genom att, mot ersättning, minska sin elförbrukning eller öka sin produktion för att möta efterfrågan på effekt.

Under vinterns kallaste dagar har skånska flexibilitetsleverantörer levererat 122 MWh – energi motsvarande maxförbrukningen per timme i två städer av Ystads storlek.

Samhällets snabbt ökande elbehov ställer krav på investeringar och utbyggnad av elnäten. Men det tar lång tid att bygga elnät och när det uppstår flaskhalsar i nätet kan så kallade flexibilitetslösningar hjälpa till, här och nu. Det fungerar som en delad ekonomi, ungefär som Airbnb. Tjänsten som erbjuds är ”utrymme i elnätet vid en viss tidpunkt”.

Under vintersäsongen 2020/2021 har energi motsvarande 6 800 MWh köpts av elnätsbolagen E.ON Energidistribution och Vattenfall Eldistribution inom det EU-finansierade projektet CoordiNet som drivs i Skåne, Uppsala och på Gotland.

Utökas till Hässleholm

I Skåne har E.ON nu tre marknadsplatser för effekt: Malmöregionen, Helsingborgsområdet och Landskrona/Löddeköpinge. Inför nästa vinter utökas projektet med ett fjärde område, Hässleholm. Den digitala marknadsplatsen där handeln har skett heter Switch och har utvecklats av E.ON Energidistribution.

Under vintern har totalt nio flexibilitetsleverantörer deltagit med en gemensam maxeffekt på drygt 120 MW.

– Vi ser att vi kommer att behöva öka kapaciteten i elnäten på allt fler platser i landet. Genom att använda flexibilitet och innovativa lösningar som digitala handelsplattformar för effekt, får vi fler verktyg att hantera ett växande elbehov, säger Christoffer Isendahl, programansvarig för flexibilitetslösning på E.ON Energidistribution.

Användningsområdena för flexibilitetslösningar är flera. I Malmö har E.ON tillsammans med Parkering Malmö testat att låta elbilar i parkeringshus ladda lite långsammare och på så sätt bidra till att kapa toppar i elbehovet.

Ett annat användningsområde är att låta aktörer köpa och sälja effekt/plats i elnätet – av varandra. Konceptet har testats av E.ON i Västernorrland för producenter av vind- och vattenkraft.

– På sikt kan användandet av flexibilitet betyda att investeringar i elnätet i vissa fall kan skjutas upp eller undvikas. De som bidrar med sin flexibilitet skapar alltså nytta för både samhället, klimatet och ekonomin, säger Christoffer Isendahl.

Nästa säsong med digital handel av elnätsflexibilitet inleds i början av november 2021.

Om CoordiNet

Marknadsplatserna drivs i det EU-finansierade projektet CoordiNet, inom ramen för Horizon 2020. Projektet startade den 1 januari 2019 och pågår fram till år 2022.

Förutom E.ON Energidistribution, Vattenfall Eldistribution och Svenska kraftnät deltar bland annat: Energiforsk, Expektra och RWTH Aachen University, elnätsföretagen Gotlands Elnät, Upplands Energi samt de företag, elproducenter och hushåll som deltar på marknadsplattformen.