Tag: Byggande

Svenskt Trä: Delar av limträförsäljningen fortsätter att öka, konjunkturläget till trots

Den senaste leveransstatistiken från branschorganisationen Svenskt Trä visar att den kraftiga…GS-facket: ”Träindustrin drabbas hårt när regeringen lämnar bostadsbranschen i fritt fall”

I den värsta byggkrisen på 30 år så presenterar regeringen inga stora satsningar på att få…SRV bygger Metsä Woods nya Kerto ® LVL-bruk i Äänekoski

Metsä Wood och byggföretaget SRV har tecknat ett avtal om byggandet av…Nordic Solar accelererar byggandet av solparker

Att bygga och driva solparker i Europa planerar Nordic Solar att påbörja byggandet av 240 MWp under 2023, varav en stor del påbörjades i början av året. I linje med bolagets…Skogsindustriernas senaste marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin”

Under 2022 uppnådde den svenska produktionen av trävaror…Limträ på första parkett under det svenska ordförandeskapet i EU

Limträ intar en central roll i den utställning som Skogsindustrierna står värd för…Efter flera rekordår: Nu bromsar limträbranschens försäljning av lagerbalk – återgår till mer normala nivåer

Däremot drar projektbalken i väg med en försäljningsökning…Efterfrågad vägledning för ytkvaliteten hos KL-trä lanseras

Nu lanserar branschorganisationen Svenskt Trä publikationen ”Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä”. Publikationens avsikt är att hjälpa beställare, projektledare, arkitekter, inköpare, med flera med bedömning av ytkvalitet vid uppstart av nya projekt. Publikationen riktar sig även till besiktningspersoner och entreprenörer för att använda som stöd vid projektslut….CEI-Bois lanserar pilotprojekt med gemensam digital plattform för träindustrin

Den europeiska branschorganisationen för den träbearbetande industrin, CEI-Bois, lanserar nu, under initiativet TIMBIM, ett pilotprojekt med en gemensam digital plattform…E.ON Next ger energilösning med lokalproducerad och förnybar energi till Hyllie Terrass

Skanska och E.ON har tecknat en avsiktsförklaring om att samverka kring Sveriges första klimatneutrala kontorsfastighet som certifieras enligt den nya standarden NollCO2*. Hyllie Terrass, som ska…Svenskt Trä: ”Nu slår vi hål på gamla myter och bygger mer i trä”

Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä:Unikt samarbete i träindustrin för ökad konkurrenskraft

Branschorganisationen Svenskt Trä har startat ett utvecklingsarbete inom träindustrin som…Nya handelssorteringsregler av trävaror

Nu lanserar branschorganisationen Svenskt Trä, tillsammans med Svenskt Trätekniskt Forum, publikationen Handelssorterings av trävaror…Normet – en innovativ partner i säkert underjordsbyggande

Har i mer än 50 år kontinuerligt utvecklat byggnads- och gruvprocesser under jorden…