Nyheter

SRV bygger Metsä Woods nya Kerto ® LVL-bruk i Äänekoski

Metsä Wood och byggföretaget SRV har tecknat ett avtal om byggandet av Metsä Woods nya Kerto ® LVL-bruk i Äänekoski, Finland. 

SRV kommer att vara huvudentreprenör för projektet, som kommer att genomföras som ett kooperativ projektledningskontrakt.

– Vårt val av partner har påverkats av SRV:s expertis inom industriellt projektbyggande och kontraktsmodellen som bygger på nära samarbete, säger Jaakko Anttila, EVP, Metsä Wood. 

Metsä Wood beslutade att bygga ett nytt Kerto LVL-bruk i juni, och förberedelsearbetet på bruket har fortskridit som planerat. Sysselsättningseffekten av projektets byggskede uppskattas till cirka 1 000 årsverken. 

När det är färdigställt kommer bruket att sysselsätta cirka 150 personer direkt och 200 personer i sin direkta värdekedja. Bruket beräknas starta produktion under andra halvåret 2026. Bruket kommer att ha en årlig produktionskapacitet på cirka 160 000 kubikmeter, vilket motsvarar en ökning med 50 procent av företagets totala Kerto LVL-kapacitet.

– Bruket Äänekoski Kerto LVL kommer att utföras med en modern kooperativ modell, som på grund av dess fördelar tydligt blir vanligare i industriprojekt. Under utvecklingsfasen har vi planerat och koordinerat projektet i gott och nära samarbete med beställaren och är nu redo att starta implementeringsfasen, säger SVP Hannu Lokka , ansvarig för SRV:s regionala enheter.