Nyheter

Normet – en innovativ partner i säkert underjordsbyggande

Bolagets passion har i mer än 50 år varit att kontinuerligt utveckla byggnads- och gruvprocesser under jorden.
– Vi vill erbjuda kunderna tekniska helhetslösningar, som skapar kostnadsbesparingar med hjälp av snabbare, säkrare och miljövänligare processer, konstaterar Patrik Jakas.
Normet Group har bokstavligen djupgående expertis i underjordsbyggande, för bolaget har redan i mer än ett halvsekel fokuserat på sitt kärnkompetensområde.
– Vårt tjänste- och produktutbud är fördelat på tre områden: utrustning för underjordsbyggande, byggnadskemikalier och bergförstärkningsteknologier, preciserar Jakas, som är chef för bolagets nordiska affärsverksamhet.
Megatrender ökar behovet av underjordsbyggande
Underjordsbyggande är en egen vetenskapsgren, av vilken det i ljuset av globala megatrender finns ett växande behov.
– Befolkningstillväxten och urbaniseringen ökar ofrånkomligen underjordsbyggandet. Konsumtionen ökar i och med befolkningstillväxten, varför man i allt högre grad måste leta efter råämnen under jord. Urbaniseringen accelererar och i och med den behövs det infrastruktur, parkeringsplatser, väg- och järnvägsnät under jord.
Högsta prioritet säkert och miljövänligt underjordsbyggande
Säkerhets- och miljöfrågorna står hos Normet överst på prioritetslistan i såväl daglig verksamhet som nya innovationer.
– Vi producerar alltid tjänster och utvecklar lösningar med människornas och miljöns välbefinnande i sikte. Vi vill vara en föregångare i branschen, som gör nya innovationer med ovanstående i åtanke.
Ett bra exempel på innovation är Normet SmartSpray – en automatiserad betongsprutningslösning, med hjälp av vilken man enligt Jakas ansenligt kan effektivisera arbetsprocessen i sprutbetongmetoden, förbättra kvalitén på arbetet, optimera råämnesanvändningen och avsevärt minska materialsvinnet. – På så sätt sparar man inte bara på kostnaderna, utan även på miljön.
Normet – din lokala partner i Sverige
Förutom sitt omfattande produkt- och tjänstesortiment är Normet en partner åt kunden i alla skeden av sprutbetongprocessen på den svenska marknaden.
– Vår lokala personal är redo att betjäna i närhet till våra kunder. Vi har även i Sverige en kemikaliefabrik, där vi tillverkar fästmaterial bl.a. för sprutbetong för att tillmötesgå det lokala behovet.
Text: Mia Heiskanen
Foto: Normet