Nyheter

Locus Energy förvärvar Mäkelänkangas hybridpark

Locus Energy AB har förvärvat 100% av Mäkelänkangas hybridpark belägen i Hamina kommun öster om Helsingfors i södra Finland. Säljare är Suomen Voima Oy, som ägs av ett konsortium med 16 finska kommunala energibolag. Portföljen består av fyra vindkraftverk och 11 000 m2 solceller med en sammanlagd årlig kapacitet på 17 GWh.

Förvärvet är Locus Energys första i Finland efter att tidigare ha byggt upp en portfölj av vatten- och vindkraftstillgångar i Sverige och Norge. Mäkelänkangas hybridpark togs ursprungligen i drift 2012 (vindkraft) och 2016 (solenergi) och har markarrendeavtal med Hamina kommun. I enlighet med Locus Energys grundläggande affärsidé kommer en optimeringsplan att implementeras efter tillträdet, inklusive re-furbishment av tillgångarna samt förberedelse för tilläggsinvesteringar i energilagring.

– Vi är glada över att ha genomfört vårt första förvärv i Finland och förtroendet från Suomen Voimas ägare att låta Locus Energy ta över ansvaret för den fortsatta utvecklingen av hybridparken i Hamina. Finland är en kärnmarknad för Locus Energy där vi för närvarande bygger en pipeline av både vind-, vatten- och kraftvärmetillgångar, säger Niklas Sörensen, VD på Locus Energy.

– Mäkelänkangas var en av Suomen Voimas första investeringar, och vi är glada över att se Locus Energy som anläggningens efterträdare, vilket visar både viljan och förmågan till vidareutveckling, säger Pekka Saijonmaa, VD på Suomen Voima

– Att kombinera tekniker som vind och sol är ett utmärkt sätt att använda nätanslutning och annan platsinfrastruktur mest effektivt. Att sedan komplettera med andra energilösningar, som batterier, gör att vi ytterligare ökar effektivitet och avkastning, säger Elin Löfblad, portföljförvaltare, SEB Nordic Energy.

Ett team bestående av Valor Partners (finans), Castrén & Snellman (juridik) och Ramboll (teknik) fungerade som rådgivare till köparen.

Locus Energy är ett portföljbolag till artikel 9-fonden SEB Nordic Energy med kapital från svenska och nordiska pensionsfonder. Locus Energy investerar i anläggningar för hållbar lokal energiproduktion som kan uppgraderas med ny teknik för att accelerera utvecklingen och är idag närvarande genom direktinvesteringar i 45 nordiska kommuner.