Nyheter

19 skogsforskare: ”Regeringen ignorerar relevant vetenskaplig kunskap – Sveriges skogsbruk är inte hållbart!”

”Klimat- och miljöministern Romina Pourmokthari påstår att det svenska skogsbruket är hållbart, ja till och med det mest hållbara i hela världen. Som skogsforskare undrar vi vad Pourmokthari menar med hållbart skogsbruk?”

Det skriver skogsforskare i en debattartikel i Aftonbladet:

”Det finns en vedertagen definition som bland annat används av FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.”

”Enligt den innebär hållbart skogsbruk en förvaltning och nyttjande av skog på ett sätt som bevarar biodiversitet, produktion, skogens förmåga att förnya sig, vitalitet och dess förmåga att bistå nu och i framtiden med viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner både på lokal, nationell och global nivå och på ett sätt som inte skadar andra ekosystem.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/GMolOJ/19-skogsforskare-sveriges-skogsbruk-ar-inte-hallbart-ministern