Nyheter

Jan Blomgren: ”Räcker uranet?”

”Regeringen har annonserat en kraftig utbyggnad av kärnkraften i landet, och ett antal länder har uttalat ambitioner att tredubbla kärnkraften i världen. Regeringen föreslår också att förbudet mot urangruvor tas bort. Riskerar uranet att ta slut?”

Det skriver Jan Blomgren Professor i tillämpad kärnfysik, författare och debattör i en debattartikel i Epoch Times:

”När klyvning av uran upptäcktes i slutet av 1930-talet trodde man allmänt att uran var ett sällsynt ämne. Det berodde dock på att det inte hade funnits några starka skäl till att prospektera efter uran. Den i stort sett enda praktiska användningen av uran innan kärnvapen och kärnkraft kom på tapeten var att färga glas grönt, och det krävde inga omfattande insatser inom gruvbrytning.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Racker-uranet