Nyheter

Debatt: ”AI kan hjälpa företagen till en gratis energilunch”

”AI kan vara ett sätt för industriledare att använda energi smartare. Jag lovar att det är mycket billigare och säkrare än ny kärnkraft.”

Det skriver Hans Nilsson, tidigare chef för energieffektiviseringsenheten på Energimyndigheten i en debattartikel i ETC:

”Det är lite rörande att se hur ett antal industripotentater skriver att de vill hjälpa till att betala för en satsning på ökad kärnkraft för att öka tillgången på säkrare energi. Det är sannolikt inga små summor herrarna måste slanta upp. Den finska reaktorn Olkiluoto 3 blev tre gånger så dyr som beräknat och 13 år försenad. Det var världsrekord – då! Nu är det på väg att slås av den brittiska reaktorn Hinkley Point och av Flammanville i Frankrike som fruktas bli fyra gånger dyrare än beräknat.” 

Läs hela debattartikeln här:

https://www.etc.se/debatt/ai-kan-hjaelpa-foeretagen-till-gratis-energilunch

Foto: Claudia Hinz