Nyheter

Skogsindustrierna kommenterar Trafikverkets inriktningsunderlag för infraplan

Sveriges infrastrukturplanering har stor betydelse för konkurrenskraft och omställningen till fossilfria transporter. Skogsindustrierna ser positivt på att Trafikverket i sitt inriktningsunderlag prioriterar underhåll av befintligt väg- och spårnät. 

Trafikverket har presenterat sitt förslag till regeringen för hur budgeten för infrastruktur på cirka 959 miljarder kronor bör fördelas under åren 2026-2037. Myndigheten trycker bland annat på att det är avgörande att underhålla den infrastruktur som redan finns.

–  Trafikverkets förslag är i linje med de prioriteringar som Skogsindustrierna vill se i kommande infrastrukturplan. En sådan inriktning kombinerat med en kraftfull finansiering är nödvändigt för att åstadkomma en välfungerande transportinfrastruktur i hela landet. Det hoppas vi nu också hörsammas av regeringen,  säger Elin Swedlund, ansvarig för transportfrågor på Skogsindustrierna. 

Underhållsskulden för Sveriges väg- och järnvägsnät är omfattande och beräknas i Trafikverkets inriktningsunderlag uppgå till 119 miljarder kronor. Skogsindustrierna ser att det behövs därför en finansierad underhållsplan och att underhåll måste gå före nyinvesteringar.

– Med verksamheter i hela landet och omfattande utlandsexport, är skogsindustrin beroende av ett välfungerande transportsystem för att säkra konkurrenskraftiga råvaru- och varuleveranser. I Skogsindustrins Framtidsagenda har vi lovat att öka vår klimatnytta och omställningen till fossilfria transporter är avgörande för att det löftet ska kunna infrias, fortsätter  Elin Swedlund,.

Svensk skogsindustri skapar både arbetstillfällen och tillväxt runt om i hela landet. Fungerande transporter är en grundförutsättning och skogsindustrin är landets största transportköpare. Varje år köper skogsindustrin transporter till ett värde av ungefär 25 miljarder kronor.

Tillsammans med medlemsföretagen kommer Skogsindustrierna nu att närmare analysera innehållet i Trafikverkets underlag i syfte att bidra genom inspel och dialog i arbetet med den kommande infrastrukturplaneringen.