Nyheter

Investerar i batterilager för att stötta elnätet

– Investeringen i ett batteri gör både att vi kan göra nytta för det lokala elnätet och samtidigt få en ny intäktskälla genom olika stödtjänster. Vi vill gärna bidra till elektrifieringen av samhället, utöver vår fossilfria energiproduktion, säger Per-Olof Rosén, projektutvecklare för Vårgårda-Herrljunga Biogas.

Vårgårda Herrljunga Biogas har investerat i ett batterilager från Capture Energy som kommer placeras i företagets biogasanläggning i Vårgårda. Batteriet har en effekt på 1 MW och förses med smart styrning från energitjänsteföretaget CheckWatt för att kunna bidra till att stabilisera elnätet i Västsverige.

Batterilagret levererades av Capture Energy och kopplades upp mot elnätet under oktober 2023. Batteriet är anslutet till CheckWatts virtuella kraftverk Currently och får smart styrning som gör att det alltid kommer att användas på det sätt som är mest lönsamt eller högst prioriterat.

– Ett batterisystem ger ägaren möjlighet att köpa el när det finns ett överskott, som sedan kan säljas eller användas när det finns ett underskott i elproduktionen. Vi vill hjälpa våra kunder att förbättra produktionseffektiviteten och minska sina elkostnader, säger Johan Hedström, marknadschef Capture Energy som levererat batteriet till Vårgårda Herrljunga.

De senaste åren har bland annat Västsvenska Handelskammaren varnat för en kommande effektbrist när nya industrier etablerar sig i Västsverige. Effektbrist uppstår när konsumtionen av el blir större än produktionen. Då hamnar elnätet i obalans, vilket i värsta fall kan leda till strömavbrott. Svenska kraftnät ansvarar för stabiliteten i elnätet och köper in så kallade stödtjänster som balanserar elnätet och upprätthåller rätt frekvens.

Batterisystemet som installerats i Vårgårda är förberett för att leverera sådana stödtjänster. Den smarta styrningen från Checkwatt ser till att batteriet alltid används på ett optimalt sätt och väljer om det ska leverera stödtjänster till Svenska kraftnät, användas som reservkraft, laddas när elpriset är lågt eller avlasta elnätet på andra sätt, exempelvis genom att tillföra effekt lokalt vid tider på dygnet då elnätet är högt belastat.

– Batterier med smart styrning är en väg runt kapacitetsbrist och flaskhalsar i elnätet. Det minskar behovet av dyra förstärkningar av näten samtidigt som investeringen för Vårgårda Herrljunga Biogas blir mer lönsam, säger Dan-Eric Archer, vd för CheckWatt.

CheckWatts virtuella kraftverk Currently kopplar samman många batterier hos företag och privatpersoner över hela Sverige. Currently kan snabbt tillföra effekt vid plötsliga bortfall i elnätet, som exempelvis snabbstopp i ett kärnkraftverk.

Foto: Jan Alin