Nyheter

ABB Robotics samarbetar med XtalPi – bygger intelligenta automatiserade laboratorier

ABB Robotics och XtalPi har ingått ett strategiskt samarbete om att producera ett antal automatiserade labbarbetsstationer i Kina. De nya automatiserade laboratorierna kommer att stärka produktiviteten för FoU-processerna inom bioläkemedel, kemiteknik och kemi, samt nya energimaterial.

– Vårt samarbete med XtalPi utgör ytterligare en milstolpe för ABB:s kollaborativa robotar inom biovetenskap, säger Jose-Manuel Collados, chef för Service Robotics Product Line på ABB Robotics. ABB Robotics och XtalPi kommer att radikalt förbättra forskning och utveckling i labben genom automation som arbetar sida vid sida med människor. Genom att göra det möjligt för läkemedels- och bioteknikföretag att utveckla nya läkemedel snabbare och billigare hjälper ABB till att främja forskningen kring förebyggande av sjukdomar, vilket kommer att leda till friskare samhällen. Vårt nya Open Innovation Lab for Life Science and Healthcare i Zhangjiang i Shanghai kompletterar arbetet på vårt Life Sciences and Healthcare Lab vid Texas Medical Center Campus i Houston.

XtalPi arbetar med att driva på en intelligent och digital omställning inom biovetenskap och nya material i kemikalieindustrin. 2022 köpte AI-teknikföretaget in över 100 GoFa-cobotar för att skapa automatiserade labbarbetsstationer vid testanläggningen i Shanghai i Kina.

I år lanserade XtalPi officiellt det automationscentrerade varumärket XtalPi Intelligent Automation i syfte att bistå forskare med hjälp av automationsutrustning. Tillsammans med ABB Robotics använder sig XtalPi Intelligent Automation av GoFa™-cobotar för att automatisera de syntes- och kristalliseringsprocesser som används vid framtagningen av nya läkemedel och material för deras kunder.

De automatiserade labbarbetsstationerna kan anpassas efter specifika krav med ett antal moduler som kompletterar olika experimentsteg. ABB:s GoFa-cobotar utför repetitiva, manuella uppgifter och arbetar oavbrutet, vilket ökar hastigheten på experimenten.

De stora volymer högkvalitativa data som genereras ökar effektiviteten i DMTA-forskningscykeln (Design-Make-Test-Analyze) och ger en stabil grund för att driva på AI inom vetenskap.

GoFa-cobotarna används av XtalPi Intelligent Automation för att ta fram arbetsstationer för beredning, utspädning och filtrering, reaktionsarbetsstationer, arbetsstationer för UPLC-testning, arbetsstationer för handskboxar, lager för prover samt automatiskt styrda fordon (AGV) så att forskning och utveckling i labben blir snabbare och effektivare.

Varje automatiserad arbetsstation kan utföra hundratals olika experiment: ABB:s GoFa-cobotar arbetar i en rad olika utmanande miljöer, bland annat handskboxar – utan fukt eller syre – samtidigt som de utför intrikata arbetsuppgifter som öppning av lock och utplacering av labbutrustning, hantering av vätskor, tillsats av prover, filtrering, utspädning, magnetomrörning, snabb provtagning och UPLC-testning.

Minimal övervakning krävs. AMR-enheter (Autonomous Mobile Robots) som är utrustade med GoFa-cobotar överför prover automatiskt mellan olika arbetsstationer, vilket ökar effektiviteten samtidigt som det håller kostnaderna nere ytterligare.

Automatiserade lager för prover är utrustade med en GoFa-cobot och fyra roterande armar, vilket ger kompakta och effektiva lagrings- och plockningssystem för laboratoriereagenser så att processen blir effektivare och helt spårbar.

Chenxi Zhang, chef för Automation Product Management på XtalPi:

– I och med samarbetet med ABB kan vi öka effektiviteten i laboratorierna genom att implementera en modell för integrering mellan människa och robot. Vi hoppas kunna kombinera XtalPis intelligenta programvarusystem och erfarenhet av industrin med ABB:s robotexpertis för att lansera fler innovativa lösningar till läkemedelsindustrin, vilket i sin tur kommer att öka användningen av automation och robotar i FoU-processen och bidra till att automatisera laboratorier.

Detta är ABB Robotics senaste projekt på labbautomationsmarknaden där man ser en betydande tillväxt med intäkter på 5,1 miljarder dollar 2022, en siffra som förväntas stiga till 7,1 miljarder dollar 2028. 1