Nyheter

Schneider Electric och Enel ansluter sig till IEAs uppmaning om investeringar i elnät

De europeiska elteknikjättarna Schneider Electric och Enel anslöt sig till International Energy Agency (IEA) i deras uppmaning till samordnade åtgärder för att snabba upp investeringar och innovation inom både energieffektivitet och elnät.

De träffades på en presskonferens på Enlit Europe i Paris den 28 november, 24 timmar innan lanseringen av IEA:s Energy Efficiency 2023-rapport.

Brian Motherway, IEA:s chef för Office of Energy Efficiency and Inclusive Transitions, gav en exklusiv förhandstitt av rapporten och efterlyste en seismisk förändring i engagemang för energieffektivitet:

– Förra året 2022 blev världen 2% mer energieffektiv. 2023 är det en blandad historia. Vissa regioner blev bättre, andra inte så mycket. En av våra nyckelfrågor för COP28 är en fördubbling av energieffektiviteten under resten av detta decennium. Om vi ​​uppnår det kommer det att vara ett av de största bidragen till utsläppsminskningar.

Motherway tillade:

– Vi kommer att se energiräkningarna minska, vi kommer att se utsläppen minska och vi kommer att se 4,5 miljoner fler jobb inom energieffektivitet över hela världen. Det kan göras: tekniken och policyerna finns.

Genom att byta fokus till nät varnade Pablo Hevia-Koch, IEA:s chef för enhet för förnybar energiintegration och säker el, för att brist på ambition och uppmärksamhet riskerar att göra nät till den svaga länken i energiomställningen.

Han sa att näten håller på att bli ”en flaskhals för energiomställningen”, investeringarna var ”stagnerande” och varnade för att en brist på ytterligare investeringar skulle ”kväva förnybara energikällor” samtidigt som de möjliggör en större användning av kol och gas.

IEA:s uppmaning till handling stöddes av Schneider Electric och Enel, båda främsta intressenter inom nät- och energieffektivitetsteknik.

Gianni Armani, chef för Enel Grids and Innovability, sa att ”samhället samtidigt står inför två stora makrotrender som formar kraftdistributionsnätens roll”.

– Å ena sidan innebär energiomställningen ökad elektrifiering av konsumtionen, tillsammans med tillväxten av förnybar energiproduktion, särskilt distribuerad produktion. Å andra sidan utgör klimatförändringarna nya hot mot infrastrukturen och kräver investeringar och nya regelverk för nätplanering och utveckling. På Enel har vi alltid varit medvetna om vikten av nät, men nu ökar vi våra satsningar på digitalisering och modernisering av våra elnät för att göra dem ännu mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva.

Schneider Electrics Executive Vice President för Power Systems and Services, Frédéric Godemel, sa att energiomställningen behöver ett ”end-to-end-fokus”:

– Att balansera investeringar i förnybar energi med energieffektivitet och förstärkning av nätet är grundläggande för energiomställningen. Ekonomiskt är det tillgängligt att gå över till energieffektivitet och det är en grundläggande del av energiekvationen. Detsamma gäller elnätet, som behöver snabbare investeringar och regleringar, med förstärkning med både hårdvara och mjukvara.

Foto:Kindel Media