Nyheter

Sandvik vinner en stor gruvutrustningsorder

Sandvik har erhållit en stor order på gruvutrustning för underjordsdrift från Jimond Mining Management Company (JMMC). JMMC är ett dotterföretag till det kinesiska JCHX Mining Management Co., Ltd., en global tjänsteleverantör till gruvindustrin. Utrustningen kommer att användas vid koppargruvan Kamoa-Kakula i Demokratiska republiken Kongo.

Ordern är värderad till cirka SEK 200 miljoner och kommer att bokas i det fjärde kvartalet 2023.

Ordern inkluderar Toro™ TH663i-truckar, lastare av modellen Toro™ LH621i samt produktionsborriggar av modellen Sandvik DL432i.

Leveranserna är planerade under de första tre kvartalen 2024.

– Sandviks intelligenta lastnings- och transportutrustning har använts vid Kamoa-Kakula sedan 2019, och det är glädjande att vi återigen har valts att leverera våra högproduktiva lösningar. Med den här ordern utökar vi också vårt samarbete med JMMC till att inkludera intelligenta underjordsborrar. Det vittnar om styrkan och kvaliteten i de lösningar vi levererar, säger Mats Eriksson, affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions.

Foto: Kudra Abdulaziz