Nyheter

SENS säkrar affär för storskalig batteripark

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding meddelar idag att Bolaget har ingått samarbete med ett europeiskt internationellt energibolag, för att finansiera utvecklingen av ett storskaligt batterilagringsprojekt vilket kommer inbringa en intäkt upp till 9 mkr till Bolaget.

SENS offentliggör idag undertecknandet av ett utvecklingsavtal för ett storskaligt batterilagringsprojekt. SENS kommer att färdigställa projekteringen av batteriparken och säkerställa projektets framgång fram till Ready-To-Build-status.

Det totala värdet av affären om ca. 9 Mkr, beroende på EUR/SEK-kursen, kommer att fördelas över hela projektperioden, fram till dess att projekten uppnår Ready-To-Build-status vilket uppskattas uppnå inom cirka sex månader givet att nödvändiga projekträttigheter erhålls. Den första betalningen, som sker nu vid ingåendet av avtalet, uppgår till cirka 1 MSEK.

Beställaren av projektet är ett multinationellt europeiskt energibolag med intäkter och balansräkning i mångmiljardbelopp, men av sekretesskäl önskar att inte bli delgiven i vår kommunikation.

Henrik Boman, VD och koncernchef:

Vi är mycket entusiastiska över att stänga ytterligare ett batteriprojekt med en investerare. Detta avtal utgör en betydande milstolpe för SENS, inte bara för att det förbättrar vår finansiella position, utan också för att det stärker vår position i marknaden som ledande utvecklare av storskaliga energilagringsprojekt.