Nyheter

Neste introducerar solenergi till sitt raffinaderi i Borgå

Neste har tecknat ett köpeavtal för solenergiförsörjning till sitt raffinaderi i Borgå i Finland med det förnybara energiföretaget CPC Finland Oy.

Solenergiförsörjningen från Lakari solcellsanläggning i Rauma, Finland, förväntas starta våren 2024. När den är klar kommer anläggningen att bli den största solcellsanläggningen i Finland i drift. Avtalets totala årliga volym är cirka 24 GWh, vilket motsvarar 75 % av den årliga kapaciteten för Lakaris solcellsanläggning i Rauma.

– Nestes avtal om solkraft är ett värdefullt tillägg till våra befintliga vindkrafts- och vattenkraftsavtal. Den överenskomna årsvolymen motsvarar cirka 2 % av den årliga elförbrukningen vid vårt Borgåraffinaderi, sammanfattar Markku Korvenranta, vice VD för affärsenheten Oljeprodukter på Neste.

Borgå raffinaderi har använt 100 % förnybar el sedan början av 2022. På grund av den planerade utvecklingen vid Nestes raffinaderi i Borgå förväntas elanvändningen öka under de kommande åren. Med det nya avtalet om leverans av solkraft vill Neste säkerställa att dess el även fortsättningsvis kommer att härledas från förnybara resurser.

Neste har åtagit sig att bekämpa klimatförändringar och minska klimatutsläppen både globalt och lokalt. För att stödja dessa mål har företaget satt upp ambitiösa klimatmål: Det undertecknade solenergiavtalet stödjer Nestes åtagande att minska koldioxidavtrycket från sin produktion, vilket hjälper företaget att arbeta mot att nå koldioxidneutral produktion till 2035.

Neste är dessutom engagerad i att minska kundernas växthusgasutsläpp med sina förnybara och cirkulära lösningar med minst 20 miljoner ton CO2eq årligen till 2030 och användningsfasens utsläppsintensitet för sålda produkter med 50 % till 2040, samt att arbeta med våra leverantörer och partners för att minska utsläppen över hela värdet kedja (omfattning 3).