Nyheter

Ny undersökning visar: Få förbereder sig inför vinterns elpriser

Tre av fyra hushåll har inte vidtagit några åtgärder för att minska sina elkostnader inför vintern – trots att vi såg höga elpriser förra året, visar en ny undersökning från Vattenfall. I Vattenfalls Energisparare kan man hitta sätt att spara energi och skapa en sparbudget för att få mer pengar över på längre sikt.

Vattenfalls undersökning Energitempen, som genomförts i samarbete med Kantar Sifo, har undersökt om svenskarna tagit beslut om eller investerat i energisparåtgärder det senaste året.

75 procent av svenskarna har inte tagit till någon åtgärd alls – samtidigt menar 19 procent att de har en buffert om priserna skulle bli höga igen.

Sex procent har inte haft möjlighet att investera i energibesparande åtgärder.

Bland de tillfrågade har 28 procent gjort investeringar eller tagit beslut för att minimera energiförbrukningen:

Sex procent har rustat upp sina boenden för att minska energiförbrukningen.

Nio procent har investerat i energisparande lösningar som värmepumpar eller solpaneler.

Sju procent har aktivt sparat pengar för att klara av högre elpriser.

Sex procent har bundit sina elavtal.

Undersökningen avslöjar på regionala skillnader i svenska hushålls förberedelser inför vintern. Särskilt i norra mellansverige och Småland har invånarna tagit aktiva steg för att hantera elkostnaderna. I dessa områden har hela 37 respektive 36 procent av hushållen gjort investeringar eller tagit beslut för att minska sin energiförbrukning, vilket är betydligt mer än i övriga riket.

– Med vintern i antågande är det uppmuntrande att se att flera svenska hushåll har börjat förbereda sig för eventuellt stigande elkostnader. Att ta till snabba åtgärder som att dra ner värmen en grad eller sänka golvvärmen kan innebära ett högre sparande än man först kan tro. Genom verktyget Energispararen kan svenska hushåll få råd och stöd för att hantera sina elkostnader och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid, säger Jens Berggren, energiexpert på Vattenfall.

Om Energitempen

Energitempen är Vattenfalls egen opinionsmätning som regelbundet undersöker svenskarnas tankar, känslor och kunskap kring elfrågor samt hur hushållen i Sverige påverkas av förändringar i samhället kopplat till energi.

Om Energispararen:

Energispararen är en ett digitalt verktyg som är framtaget för att lättare hitta sätt att minska sin elförbrukning. I verktyget anger användaren grundläggande information om bostaden och dess värmesystem, byggnadsår samt hur många personer som ingår i hushållet för att estimera årlig konsumtion. En sparplan skapas genom att välja passande åtgärder så som att minska temperaturen i hemmet, stänga av handdukstorken när den inte används eller duscha kortare tid. I sparplanen ges en indikation på mycket el och pengar som kan sparas på årsbasis.

Verktyget hittas här:

www.vattenfall.se/energispararen