Nyheter

SKF stänger i Luton

Den samrådsprocess med anställda och fackliga representanter som påbörjades i maj 2023 har resulterat i att SKF-koncernens förslag att stänga fabriken i Luton, Storbritannien, fastställs. Stängningen är en del av en konsolidering av koncernens tillverkning av sfäriska rullager för att säkerställa den långsiktiga konkurrenskraften på de europeiska marknaderna.

Fabriken i Luton har cirka 300 medarbetare och den kommer att stängas för produktion i slutet av 2024 i en stegvis process.

David Johansson, President, Industrial Region Europe Middle East and Africa:

– Efter en omfattande samrådsprocess har parterna bekräftat att det inte har identifierats något gångbart alternativ till att stänga fabriken i Luton. När vi nu går vidare kommer vi säkerställa att alla som berörs ges fullt stöd och hjälp. På hela SKFs koncernlednings vägnar vill jag tacka alla våra medarbetare i Luton för deras många år av engagemang och hängivenhet.

Foto: SKF

På bilden: Närbild av rullningslager där rullarna är exponerade