Nyheter

Svensk elleverantör anammar hållbar eftermonteringslösning

Som en del av arbetet med att uppnå nettonollutsläpp av fossil koldioxid, har Mälarenergi samarbetat med ABB för att uppgradera sitt ställverk med eftermonteringslösningar vid kraftvärmeverket i Västerås.

Genom att ersätta anläggningens åldrande effektbrytare med moderna Emax2-modeller – med Ekip Hi-Touch reläskydd och energimätning – är de elektriska kretsarna inte bara helt skyddade, utan har ny teknik som minskar energiförbrukningen, vilket sparar värdefull tid, kostnader och resurser.

Det betyder också att det mesta av den kritiska infrastrukturen har fått sin livslängd förlängd, vilket undviker de koldioxidutsläpp som är förknippade med tillverkningen av ett helt nytt system, såväl som extra transportkostnader och oundvikliga utsläpp.

Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås är ett av Sveriges största och spelar en viktig roll för en hållbar utveckling av staden, med 98 procent av alla fastigheter på orten anslutna till fjärrvärmenätet. Endast förnybara och återvunna bränslen används i kraftvärmeverket, som producerar 1800GWH värme och 700GWH el årligen och har kontinuerligt uppgraderats med modern teknik för att maximera drifttiden och minimera miljöpåverkan sedan 1960-talet.

Rolf Bäckström, underhållsingenjör på Mälarenergi:

– Det här renoveringsprojektet är ett steg i vår resa mot att uppnå nettonollutsläpp av fossil koldioxid. Det faktum att vi gör det tillsammans med en leverantör som är på samma hållbarhetsresa som Mälarenergi. känns extra speciellt.

Eftermonteringen, som genomfördes i tre steg med skräddarsydda lösningar som krävdes för var och en av ställverksskåpen, resulterade också i driftsvinster för anläggningen. Genom att modernisera sitt elsystem och uppgradera ställverket med uppdaterad elektronik som kommer att fungera i många år framöver kan Mälarenergi undvika oplanerade stillestånd, upprätthålla förutsägbara leveranser till sina kunder och öka säkerheten för både personal och utrustning.

Amer Filipovic, projektledare för ABB:s affärsområde Electrification Sweden:

– Genom att modernisera sitt elsystem och uppgradera ställverken sänker Mälarenergi sin totala ägandekostnad, maximerar avkastningen på investeringen och undviker oplanerade stillestånd. Med den här metoden har vi sett några av våra kunders anläggningar minska driftskostnaderna för utrustning med en tredjedel samtidigt som de förlänger deras livscykel med så mycket som 30 år.

Se deras hållbara energiomställning på:

https://youtu.be/HGNp2a8rejA?si=KrzuoEgaw6f4CAPy