Nyheter

H2Hive utvecklar en ny lagringsmetod för vätgaslagring

En mängd industrier planerar att ställa om från fossilt till förnybart. Där kommer grön vätgas tillverkad av vindkraft att bli mångas alternativ. Men det blåser inte alltid och industrin behöver oftast en stabil leverans. Då behövs ett lager som klarar perioder av ”stiltje”. Med de elpriser som varit och kanske kommer att bli även framledes kan det också vara en idé att använda vätgasen från lagret även vid elpristoppar.

Men många saknar lösningar för lagring av vätgas, och de idag tillgängliga alternativ som stora trycktankar eller containers med tubpaket har vissa begränsningar.

Går realistiskt inte att skala upp i storlek

Kräver stora säkerhetsavstånd och är en stor riskfaktor för haveri eller yttre påverkan

H2Hive utvecklar en ny lagringsmetod för vätgaslagring där gasen lagras i mantlade borrhål under högt tryck. H2Hive:s lösning innebär att hål av lämplig (diameter och längd) storlek borras i berggrunden där behoven finns. Detta eller dessa hål kläs sedan med ett tunnväggigt rör och speciellt utformade gavlar. Rören plasticeras sedan genom ett högt vattentryck till att ”bli ett” med berghålets väggar. Berget tar upp trycket och röret tätar, mellan vätgas och grundvatten. Metoden kan tyckas enkel men kräver mycket eftertanke/innovativa konstruktioner och borrning av yttersta klass, vid utformning av i första hand gavlarna och säkerställandet av att stålet, eller plasten, sluter tätt mot berget, samt att ersätta vattnet som använts vid plasticeringen med vätgas.

Fördelar med lösningen

1) Säker

2) Kostnadseffektiv

3) Skalbar, från ”villastorlek” till att kunna försörja ett stålverk

4) Låg miljöpåverkan – lågt koldioxidavtryck och resurseffektiv avseende material

Pågående test på Äspölaboratoriet

Företaget har borrat två demonstrationshål som är 22 meter djupa vardera på Äspö utanför Oskarshamn. Det ena hålet är inklätt med ett plaströr och är sedan början av juli 2023 trycksatt till 200 bar. Det andra hålet är inklätt med ett stålrör och är sedan början av juli 2023 trycksatt till 340 bar. I skrivande stund (mitten av aug.) håller båda hålen ett oförändrat tryck vilket är positivt och enligt förväntan.

– H2HIVEs teknik för lagring av vätgas i berggrunden vara utmärkt för kunder som ställer höga krav på säkerhet och skalskydd, säger Jan Thorsson, försäljningschef på Powercell.

– Betydelsen av säkra och hållbara kommunikationslösningar har under det senaste året blivit alltmer accentuerad, och i detta sammanhang är lokalt tillgänglig reservkraft vid tillfälliga lokala elavbrott en förutsättning för fungerande kommunikationer. Dagens reservkraftslösning bygger delvis på energilagring (ej förnyelsebar diesel), så ett kostnadseffektivt och hållbart energilagringsalternativ baserad på vätgas skulle välkomnas. Telia följer därför H2HIVEs utveckling och tester med stort intresse, säger Dag Lundén, Environmental manager och senior expert, Telia Sverige.