Nyheter

Alelion optimerar återvinningen av batteriskrot

Globala volymer av batteriskrot ökade med 56 % förra året. Samtidigt överträffar efterfrågan på celler snabbt den globala gruvproduktionen. Att utvinna maximalt värde från återvunna celler kan hjälpa till att överbrygga denna växande klyfta mellan utbud och efterfrågan.

Det är uppenbart att det finns en växande brist på celler, och när elektrifieringen tar ytterligare fart kommer denna brist att accentueras.

– Alelions tillvägagångssätt, byggt på 15 års batterikunskap, fokuserar på att optimera återvinningen och renheten av dessa material, minska beroendet av jungfruliga resurser och främja hållbar batteriproduktion, säger Sandra Hansson, chef för Aftermarket Business Development & Circular Economy på Alelion.

Designad för återvinning

Det finns flera tekniker för batteriåtervinning, och många fler är under utveckling. Värme, vatten, mekaniska eller biotekniska, de beror alla mycket på demonteringsprocessen och graden av förorening av material.

– Genom att hålla sig à jour med dessa tekniska framsteg säkerställer Alelion att våra batterisystem är designade med framtidens återvinning i åtanke. Vi tillhandahåller också en plattform för återvinningsplanering med industripartners, säger Sandra Hansson.

Värdefulla återvinningsbara produkter

Batteriåtervinning har två värdefulla produkter: rena metaller som aluminium och koppar, och ”svart massa”.

Svart massa är ett svart pulver som består av en blandning av ädla metaller som mangan, kobolt och litium. Kvaliteten på svart massa, som används i produktion av nya celler, beror på sammansättningen av celler och moduler, med design för återvinning som är avgörande.

Data maximerar batterianvändningen

Dataanalys spelar en avgörande roll i återvinningsprocessen. Alelions kompetenscenter och labb ger viktiga data och insikter om cellernas livscykler.

Genom att samla in och analysera batterisystemdata kan Alelion maximera batterianvändningen, fastställa totala ägandekostnader (Total Cost of Ownership, TCO), vägleda återvinningsinsatser och säkerställa optimalt resursutnyttjande.

Alla vitböcker finns på:

https://alelion.com/academy/?#white-papers

Foto: Slowdef