Nyheter

Fogproblem i industrigolvet?

Mapejoint prefabricerade fogprofiler i kompositmaterial, används för reparation av slitna eller skadade fogar i industrigolv, i fogar med stora rörelser eller i golv som utsätts för intensiv, industriell trafik.

Utmaningar med fogar i betongbeläggning

Det finns flera utmaningar som är relaterade till betonggolv. Ojämnheter i ett betonggolv kan skapa problem för till exempel truckar och lastbilar som transporterar gods, betongdäck kan spricka upp och orsaka stora problem. Det finns även en risk för bakterietillväxt, med tidsödande rengöringsmoment som följd. Problematiska golvfogar kan innebära onödigt stora, och ofta täta underhållskostnader, i värsta fall kan det leda till produktionsavbrott eller leveransförseningar.

Lösningen på problemen är Mapejoint-foglösningar som säkerställer plana ytor

Mapejoint har en unik, vågformad foglösning i mitten av själva profilen, som skapar en optimal lastfördelning och reducerar vibrationerna av trafik från olika typer av rullande fordon. Mapejoint fungerar som en rejäl brygga över problemfogar i golvet och kan ta upp större rörelser i konstruktionen, vilket säkerställer en funktionell drift på plats.

Typiska användningsområden för utsatta golvfogar:

Mapejoint används med fördel i lager och lokaler med frekvent användning av gaffeltruckar och palldragare med hårda hjul som orsakar skador, vibrationer och stötar i underlaget. Passar de flesta typer av industrier där det krävs ett lättstädat golv i produktions- och logistiklokalerna. Använd Mapejoint på parkeringsplatser och i garage, som utsätts för kraftig mekanisk påfrestning, läckor (TPE), höga viktbelastningar och större rörelser som uppstår på grund av temperaturförändringar. I transportstråk i till exempel sjukhuskorridorer, där det krävs en plan helt yta med minimal vibration, är Mapejoint en perfekt foglösning.

Fördelar med att använda Mapejoint foglösningar:

Monteras och är klar för användning på kort tid

Reparerade ytor blir plana – foglösningen slipas ner till intilliggande golvytor

Hjulfordon passerar fogen utan problem, utan stötar och plötsliga belastningar

Trafiken i lokalerna kan upprätthållas med minimala vibrationer och minskat buller

Förhindrar skador på däck och hjullager, vilket i sin tur förlänger livslängden
och minskar materialhanteringskostnaderna

Minskad risk för skador, vilket i sin tur skapar en bättre arbetsmiljö

Hög slitstyrka med lång livslängd

Utmärkta mekaniska egenskaper och hög motståndskraft mot kemikalier

Tar upp större rörelser i den befintliga, underliggande fogen

Förhindrar läckage och skyddar utsatta fogar i kombination med Mapeband TPE-systemet

Dammbindande och lättstädad yta som förhindrar dammbildning

Kan ytbehandlas med härdplastbaserad beläggning i Mapefloor-serie