Nyheter

Småföretagarna: ”Sverige är sämst i klassen i EU när det gäller att dämpa hur elpriserna slår på samhället”

Småföretagarnas Riksförbund som representerar cirka 30 000 småföretag har nyligenbesvarat en remiss om elstöd till företagen.

Landets småföretag är hårt ansatta av pandemins följdverkningar, extrema energipriser,höga räntor och en annalkande lågkonjunktur. Förbundets har under lång tid efterlyst ett meraktivt agerande i syfte att minska de negativa effekterna av elpriserna på det småskaliganäringslivet. Hittills är resultatet magert. Sverige ligger i absoluta botten vad avser agerandetill stöd för hushåll och småföretag.

Under de senaste ett och ett halvt åren har det skett en förmögenhetsöverföringmotsvarande cirka 23 000 kr per innevånare, eller totalt ca 200 miljarder, från elkunder till elproducenter, Svenska Kraftnät och till statskassan.

– Elpriserna påverkar småföretagen direkt med ökade kostnader som de måste skickavidare genom prisökningar och indirekt genom att hushållen får mindre att röra sigmed och drar ner på sin konsumtion, säger Peter Thörn, Förbundsordförande.

Småföretagarnas Riksförbund menar att regeringen gjort ett allvarligt strategiskt misstaggenom att inte införa den obligatoriska EU-förordningen EU 2022/1854 på det sätt somavsetts. Förordningens avsikt är att övervinster ska beskattas och återföras till hushåll ochföretag. Förordningen öppnar vidare för att medlemsstater kan införa regler om elprisernasnivå för småföretag.

– Sverige är sämst i klassen i EU när det gäller att dämpa hur elpriserna slår på samhället. Vi hade mycket hellre sett proaktiva åtgärder för att kapa topparna ochrimliga återbetalningar istället för de krångliga små-stöd som nu diskuteras och somdessutom som är för lite och för sent för företagen, säger Sten Lindgren,Förbundssekreterare.

Sverige avviker genom en senare och mycket begränsad implementering av EUs förordning,varken prisbegränsningen eller återbetalning görs till småföretag som förordningen avser,staten plockar bara in skatten.

Regeringen kan i längden inte ignorera ett korrekt införande av EU-förordningen 2022/1854.Läs vårt remissvar:
https://smaforetagarna.se/remissvar/remissvar-elstod-till-foretag/