Nyheter

Elektriskt ledande lim – perfekt för solpaneler

Text: OEM Electronics

Det är vanligt att använda sig av lödning när det kommer till fogning av solpaneler. Men lödningen kan ge stora resistansförluster och är utmanande vid tunna wafers. Vi erbjuder ett alternativ till lödning, genom elektriskt ledande lim från vår leverantör Henkel.

Att använda elektriskt ledande solpanels-lim har många fördelar jämfört med lödning.

Resistens mot tuffa miljöförhållanden

Minskad belastning på komponenterna

Ökad tillförlitlighet, då limmets fogstyrka medför en mer robust konstruktion

Produktionskostnaderna minskar

Produktionshastigheten minskar, då härdningstiden är under 30 sekunder

Ökad livslängd, då limmet flexibilitet kompenserar för CTE (Coefficient of Thermal Expansion) missmatchning vid temperatursvängningar

Vår leverantör Henkel erbjuder tre huvudtyper av lim för solpaneler: solpaneler: akrylater, epoxy och silikonbaserade elektriskt ledande lim. Tillsammans med Henkel och deras globala applikationsingenjörer erbjuder vi expertis i att välja och anpassa de optimerade elektriskt ledande limlösningarna för alla cell-, modul- eller produktionslinjedesigner. Vi hjälper er att förstå de kemiska nyanserna hos flera plattformar inklusive akrylater, epoxier, silikoner, bismaleimider och hybrider av dessa och utnyttjar denna expansiva kunskapsbas för att hjälpa er att lyckas med både design och produktion.

oemelectronics.se hittar du mer information om lim och resten av det stora sortiment vi erbjuder.