Nyheter

Rekordökning för Sveriges Ingenjörer under 2022

Under 2022 växte fackförbundet Sveriges Ingenjörer med drygt 5700 medlemmar. Aldrig förr har förbundet välkomnat så många nya medlemmar. Ökningen skedde samtidigt som arbetslösheten bland medlemmarna under året var historiskt låg.

– Som ingenjör gläds jag över att fler och fler ser värdet av ett medlemskap i vårt förbund. Som förbundsordförande är jag stolt över det arbete som våra förtroendevalda och medarbetare gjort för våra medlemmar under året. Vi har framgångsrikt lyckats med att både behålla de ingenjörer som anslöt under pandemin och dessutom rekryterat många nya, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Det totala antalet medlemmar i förbundet uppgick den 31 december till 167 396. Det är 5 713 fler än året dessförinnan. Rekryteringen av nya medlemmar var störst i antal sedan förbundet bildades. Bara bland yrkesverksamma ingenjörer växte förbundet under fjolåret med drygt 4000 medlemmar. Den största procentuella ökningen var bland ingenjörsstudenter, som ökade med hela 7,5 procent.

– En snabb och bred teknikutveckling, en stor grön omställning och en stark digitalisering ger behov av ingenjörer i samhällets alla sektorer och näringslivets alla delar. Att vi för sextonde året i rad växer gör oss till en starkare röst för ingenjörers villkor såväl i samhällsdebatten som vid förhandlingsbordet. Detta i en tid där betydelsen av ingenjörer inte går att överskatta, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörer samlar högskoleutbildade ingenjörer över hela landet, inom både privat och offentlig sektor. I förbundets medlemsrådgivning var det lön, anställningsavtal och anställningsförmåner som låg i topp bland inkomna frågor under året. Den månadsvisa arbetslösheten bland medlemmarna under 2022 låg på 1,0 procent eller lägre. Därmed noterades de lägsta nivåerna för det senaste decenniet.

Medlemssiffror 31/12 2022 (jmf.2021):

Totalt antal medlemmar: 167 396 (+3,5%)
varav yrkesverksamma medlemmar: 137 800 (+3%)

Populära teman/ämnen för medlemsaktiviteter: Arbetsmiljö, presentationsteknik och kommunikationsträning var bland de mest populära ämnena i förbundets webbinarie-verksamhet

Vanligaste frågeområdena i medlemsrådgivningen:

1. Lön

2. Anställningsavtal/nytt jobb

3.Anställning/förmåner

4. Arbetsbrist/uppsägningar

5. Arbetsmiljö

PÅ bilden: Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer