Nyheter

550 forskare uppmanar EU till hållbart skogsbruk för material och bioenergi

Under föregående vecka skrev 550 forskare under ett öppet brev till lagstiftarna i kommissionen, rådet och EU-parlamentet. De vill uppmärksamma EU på den väl dokumenterade forskningen som talar för ett hållbart nyttjande av skogen som resurs.

Listan över undertecknare sträcker sig från akademiker i Australien till Kanada och från Norge till Sydafrika. Starkt representerade är skogstäta länder som Sverige, Finland, Tyskland och Slovenien.

Bland annat skriver forskarna att ett hållbart skogsbruk som håller virkesförrådet konstant, använder tillväxten till träprodukter och energi – är klimatsmart.

De belyser också skogen och skogsbrukets roll för klimatet, men även för den biologiska mångfalden. Genom att exempelvis bygga med trä, kan vi undvika fossiltunga material som stål, plast och betong. När skogen skördas och virket tas omhand skapas också skogsrester som flis och spån. Dessa kan användas att göra förnybar energi av, vilket ger samhället både el och värme.

– Detta är verkligen ett glädjande initiativ från forskarvärlden. Det är också efterlängtat med tanke på det gedigna vetenskapliga underlag som talar för ökad hållbar bioenergiproduktion, säger Gustav Melin, vd för Svenska Bioenergiföreningen, Svebio.

Ingen kolskuld

Om vi slutar skörda träd, planar också tillväxten i skogarna ut och kolsänkan närmar sig noll, menar forskarna.

Uttaget av virke genom hållbart skogsbruk, motsvarar förlusten i virkesförråd och kolsänka när träd dör på grund av naturlig konkurrens samt naturkatastrofer. Det finns ingen kolskuld på landskapsnivå, konstaterar forskarna.

Hindrar en cirkulär bioekonomi

Genom brevet vill forskarna få EU att förstå att ett förbud mot biobränslen inte är den rätta vägen att gå. En sådan politik hindrar den cirkulära ekonomin och tillför inte någon nytta för Europas klimatarbete eller den biologiska mångfalden.

Forskarna skriver också att den aktuella diskussionen om ett hållbart skogsbruk och bioenergi är alltför emotionellt styrd. Den återspeglar inte verkligheten i skogarna eller den vetenskapliga forskningen. Om vi ska nå EU:s klimatmål måste vi utarbeta lagar som tar hänsyn till skogarnas många användningsområden.

– Mängden skog har ökat i Sverige, Europa och globalt i över trettio år. Det är en utveckling som kan fortsätta och gå hand i hand med förbättrad biologisk mångfald och ökad bioenergianvändning, menar Gustav Melin.