Nyheter

Ny teknik för att spara energi inom processindustrin

Torsdagen den 27 oktober kl. 14:00 håller det tyska kemibolaget Worlée i ett webbinarium tillsammans med Svenska Aerogel. Under webbinariet kommer bolagen att presentera sitt samarbete WorléeShield. WorléeShield är en sprutbar, termiskt isolerande ytbehandling som – tack vare sin låga värmeledningsförmåga – kan spara på energi och kostnader. Dessutom kan tekniken skydda personal mot brännskador och därmed bidra till ökad säkerhet på arbetsplatser inom processindustrin.

Den termiskt isolerande ytbehandlingen WorléeShield är baserad på en kombination av Svenska Aerogels hydrofoba Quartzene®-material samt Worlées bindemedel och tillsatsämnen. Worlée har skapat en startformulering som beskriver hur den nya tekniken kan sättas samman. WorléeShield är sprutbar men kan även appliceras med spackel eller roller. Ytbehandlingens effektivitet ökar med antalet lager som appliceras, men även ett tunt lager ger en god isoleringseffekt.

WorléeShield som värmeisolering kan ha flera fördelar. Exempelvis kan ytbehandlingen skydda personal mot heta eller kalla ytor och därigenom förhindra brännskador på arbetsplatser. Då ytbehandlingen möjliggör en hög filmtjocklek per lager, brukar 1–2 applicerade lager vara tillräckligt för att skapa en beröringssäker yta.

Den nya tekniken är idealisk för applicering på rör, ventiler och tankar, och den kan ge ett gott brandskydd. Genom att ytbehandlingen minskar värmeförluster, sparar den energi och sänker därmed även energikostnader. Processindustrin är huvudsegmentet för tekniken men den kan också användas i andra applikationer där en tunn isolering behövs.

Under det kommande webbinariet kommer Worlée och Svenska Aerogel att göra en mer djupgående presentation av WorléeShield. Svenska Aerogel representeras då av Chy-Ming Tang, säljansvarig inom DACH-regionen. Detta berättar Chy-Ming om nyttan med den nya tekniken:

– WorléeShield minskar energibehovet och ökar säkerheten. När WorléeShield appliceras på en stålyta minimeras dessutom risken för korrosion under isolering (CUI), och på så vis bevaras stålstrukturens egenskaper.

Webbinariet vid namn ”How the WorléeShield technology can save energy costs by reducing heat transfer” äger rum torsdagen den 27 oktober mellan kl. 14:00–15:00. Anmälan krävs för att delta i webbinariet.

Klicka här för att registrera dig.

Foto: pele green