Nyheter

Kapitalmarknadsdag för ABB Process Automation

ABB:s affärsområde Process Automation arrangerar idag kapitalmarknadsdag i Helsingfors. Affärsområdet presenterar hur man ökar den långsiktiga lönsamheten genom att möjliggöra för kunder inom industrin att hantera energiomställningen för en mer hållbar framtid. Detta uppnås genom att integrera ABB:s ledande automationssystem med industrispecifika produkter, sensorutrustning och sofistikerade digitala lösningar.

En av de stora utmaningarna industrin står inför idag är omställningen av cirka 30 procent energi från fossila bränslen till koldioxidsnåla energislag till 2050[1], samtidigt som en ökande efterfrågan på många olika typer av produkter ska tillgodoses.

Process Automation stödjer industrier som möter ett brett spektrum av väsentliga behov – från att leverera energi, vatten och basmaterial, till att tillverka varor och transportera dem till marknaden. Kunderna återfinns bland annat inom sektorerna olja och gas, kemi, gruvdrift, metaller och mineraler, cement, massa och papper, kraftproduktion, och marint och hamnar. Dessa sektorer tar stora kliv för att förbättra energi- och resurseffektiviteten och minska mängden skadliga utsläpp.

Genom att leverera på sin starka organiska strategi för den digitala verksamheten genererar Process Automation redan idag cirka 500 miljoner dollar i order från industriell mjukvara och digitala tjänster, och förväntar sig fortsatt tvåsiffrig tillväxt inom detta område. Det digitala erbjudandet skapar värde genom avancerad analys och artificiell intelligens för att identifiera de största värdeskapande potentialerna som kan uppnås av kunderna. Uppsättningen av lösningar hjälper kunder i olika branscher att förutsäga underhåll, optimera energi, förbättra cybersäkerhet och öka operativ effektivitet.

– Vi befinner oss mitt i en av de viktigaste omställningarna i samhället just nu, säger Peter Terwiesch, chef för ABB:s affärsområde Process Automation. Vi kan göra stor skillnad med vår produkt- och systemportfölj, som går helt i linje med ABB:s syfte att genom ledande teknik transformera industrier så de kan möta världens energiutmaningar. Förutom att kunderna blir mer hållbara hjälper vår teknik dem också att fortlöpande förbättra produktiviteten och bedriva verksamheten på ett säkrare sätt, vilket är väldigt viktigt givet att de bedriver några av världens mest väsentliga och komplexa verksamheter.

Kärnan i verksamheten är ABB:s erbjudande för automationssystem som dirigerar produktionsprocesser och optimerar energihantering.

Distributed Control System (DCS) har varit ledande inom sitt område under de senaste 22 åren i följd, enligt en fristående rapport[2]. ABB har bibehållit en ledande marknadsandel på cirka 20 procent under 2020 på en marknad värd mer än 14 miljarder dollar och har byggt den största DCS-installerade basen och serviceverksamheten i branschen. Tjänsterna tillhandahålls till kunderna under hela systemets långa livscykel – ofta årtionden – och håller systemen uppdaterade med den senaste tekniken. Närheten till kundernas verksamhet gör att ABB kontinuerligt kan förbättra produktionseffektiviteten.

Vid sidan av den omfattande portföljen presenterar affärsområdet sina finansiella resultat och hur det redan har ökat lönsamheten hos alla divisioner till tvåsiffriga marginaler genom att avveckla projekt som inte härrör från kärnverksamheten, skärpa projekturvalet och stärka utförandet. Nu siktar affärsområdet mot att ytterligare förbättra verksamheten genom prissättning, tilläggsförvärv och en fortsatt strikt kostnadshantering.

ABB planerar för närvarande en spin-off av divisionen Turbocharging, som numer heter Accelleron och som ingår i affärsområdet. Med den divisionen exkluderad skulle affärsområdet under 2021 ha uppnått intäkter på 5,5 miljarder dollar, en rörelsemarginal på 11,1 procent, ett nettorörelsekapital under noll, och en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på omkring 20 procent, med cirka 20 000 anställda i fyra divisioner världen om.