Nyheter

Powerbox 1200W kraftaggregat med justerbar “nära-noll” utspänning

Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan mer än fyra decennier en ledare i optimerade strömförsörjningslösningar för krävande applikationer, lanserar OFI1200A, ett nytt 1200W AC/DC kraftaggregat för industriella applikationer.

OFI1200A är optimerat för konduktionskylning och ger full prestanda utan kylfläkt vid temperaturer på basplattan från -40 till +95°C. Inspänningsområdet är universellt från 85 till 305VAC med PFC (effektfaktorkorrigering).

Anpassat för ett brett spektrum av applikationer kan aggregatets utspänning och ström justeras från nära noll till max för respektive version.

Ett antal industriella applikationer behöver kraftaggregat som kan arbeta med kraftigt begränsad eller ingen ventilation för kylning. Det kan vara utrustning i tuffa miljöer med elektronik installerad i slutna höljen, radiokommunikationssystem utsatta för hård väderlek, displayer och trafiksignalering utomhus, eller vid drift inomhus med krav på mycket låg ljudnivå. Utöver miljörelaterade aspekter är tillförlitlighet och underhållskostnad faktorer som motiverar systemkonstruktörer att undvika fläktar.

Konduktionskylning ställer väldigt specifika krav på uppbyggnaden av en enhet. PRBX OFI1200A är utformat för optimal värmeöverföring från de värmeavgivande komponenterna till basplattan, vilket möjliggör full prestanda från -40 till +95°C på basplattan. Beroende på applikationens uppbyggnad och övergripande kylningsförhållanden kan derating tillämpas i enlighet med vad som anges i den tekniska dokumentationen.

För att täcka ett brett spektrum av applikationer har OFI1200A det universella inspänningsområdet 85 till 305VAC (nominellt 100 till 277VAC). Aggregatet har PFC med koefficienten 0,98/0,95 (110VAC/230VAC).

OFI1200A finns i tre varianter med enkel DC utgång, 12V/84A; 28V/43A och 48V/25A. Med sin energieffektiva topologi har aggregatet, i varianten med 48V utspänning, en typisk verkningsgrad på utmärkta 92% vid 230VAC inspänning.

För industriella applikationer som professionell belysning eller lågeffekt elektrolysutrustning behöver strömförsörjningen leverera en konstant och enkelt justerbar ström. Sådan utrustning används ofta i omgivningar där elektroniken måste vara sluten och skyddad från olika påfrestningar. Kraftaggregaten måste därför erbjuda extern styrning av utspänning och/eller ström från maximum till nära noll.